Message
OK
Return
Prihlásiť
Prihlásiť:
Heslo:
PRIHLÁSIŤ
REGISTER
Registrácia
Change nickname
Please create a nick name!
Nickname:
Vitajte v BetVoyageru!
Vitaj na palube, kamoš! U nás v BetVoyageru usilujeme o to, ponúknuť vám tie najlepšie funkcie vo svete online gamingu.
Vyskúšať naše špeciály No Zero Roulette, jediná ruleta na svete s naozaj rovnakými šancami počas hry.
To receive any bonuses you must enter your cell phone number cell phone number.
VKLAD
HRAJTE HNEĎ
BetVoyager Vklad
Please choose a gateway for payment:
Sum in RUB:
Částka minimálného vkladu je € a maximálna částka vkladu je €
UpayCard Username:
Enter Key code {{deposit.formData.token_number}}:
NETELLER E-mail address:
We would like to remind you that you may need to for certain promotions.
Minimálna částka vkladu, ktorá je potrebná k získanie bonusu k vkladu je €25.
Získať bonus (%):
Získať roztočenia zadarmo ():
Pre vašu informáciu, ak presúváte peniaze pomocou svojej kreditnej/debetnej karty, môžete byť požiadaní o doloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú, že ste vlastníkom karty.
VKLAD
SPRACOVÁVÁ SA ...
loading...
0
VKLAD
loading...
DEPOSIT
Language:
Hry
Fér hra
Propagačné ponuky
Pravidlá platieb
Generálna pravidlá hier
Hráčska príručka
Support

Všeobecné obchodné podmienky

Verzia 3-18. Posledná aktualizácia: 01.08.2022.

1. Úvod.

 1. Online kasíno je spoločne riadený alebo prevádzkovaný spoločnosťou Gamesys NV, Cybertel LLC a Gamecode Ltd. (Ďalej len "Spoločnosť").
 2. Hry v online kasíne poskytujú spoločnosti Gamesys N.V., Gamecode Ltd. a Cybertel LLC. Sídlo spoločnosti Gamesys N.V. je na adrese E-Commerce Park Vredenberg Unit E-02 Willemstad, Curacao, IČO: 96060, vlastnené Cybertel LLC, Lotyšsko, Riga, Avotu iela 8, LV-1011, IČO: 40103666595. Sídlo spoločnosti Gamecode Ltd je na adrese Fort Management Services Ltd. Inchalla, Le Val, Alderney, Guernsey, GY9 3UL, IČO: 1716.
 3. Registráciou a umiestnením stávky do BetVoyager Online Casina (ďalej len "online kasíno") prijímate a súhlasíte s tým, že budete dodržiavať:
  1. Všeobecné zmluvné podmienky uvedené na tejto stránke;
  2. Zásady ochrany osobných údajov;
  3. Pravidlá a predpisy týkajúce sa každej hry;
  4. Všetky zmluvné podmienky týkajúce sa propagačných ponúk, bonusov a špeciálnych ponúk, ktoré sú pravidelne k dispozícii na týchto stránkach.

2. Zmeny podmienok.

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť, upravovať, aktualizovať alebo zmeniť niektoré zo zmluvných podmienok z rôznych dôvodov, vrátane obchodných, právnych (podľa nových zákonov a predpisov), ako aj z dôvodov, týkajúcich sa služieb zákazníkom. Spoločnosť bude informovať hráčov o všetkých úpravách, doplneniach alebo zmenách zverejnením nových vydaní podmienok na týchto stránkach.
 2. Spoločnosť odporúča hráči pravidelne kontrolovať aktualizácie podmienok.
 3. Hráč nesie zodpovednosť za prečítanie súčasných podmienok. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny v prevádzkovom režime online kasína, vrátane softvéru a postupov pre poskytovanie služieb, a tiež meniť požiadavky, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre prístup a využívanie služieb v súlade s platnými právnymi predpismi.
 4. Hráč musí prestať používať službu online kasína, kedykoľvek nesúhlasí so zmenami. Pokračujúce používanie služby online kasína po dni nadobudnutia revidovaného termínu platnosti sa automaticky považuje za súhlas a prijatie revidovaných zmlúv, vrátane (pre vylúčenie pochybností) akýchkoľvek dodatkov, zmazanie, nahradenie alebo iných zmien v Identifikačných údajoch, týkajúcich sa Spoločnosti uvedené v odseku 2.1 týchto podmienok bez ohľadu na to, či hráč dostal oznámenie alebo prečítal revidované Podmienky.

3. Právne požiadavky.

 1. V žiadnom prípade a za žiadnych okolností sa osobám mladším ako 18 rokov alebo osobám, ktoré stále nedosiahli požadovaný vek plnoletosti, nesmie povoliť legálne sa zúčastniť hazardných hier, stanovených zákonom príslušnej jurisdikcie (ďalej len "veková hranica") alebo využívať služby online kasína.
 2. Používanie služieb online kasína osobami pod vekovou hranicou sa považuje za porušenie zmluvných podmienok.
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať doklady pre overenie veku hráčov v akejkoľvek fáze, aby sa zabezpečilo, že osoby, ktoré ešte nedosiahli vekovej hranice, nevyužívajú služby online kasína.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť používanie služieb alebo zakázať účet, ak hráč neposkytol požadované dôkazy o vekovej hranici alebo v prípadoch, keď spoločnosť má podozrenie, že osoba pod vekovú hranicu využíva túto službu.
 5. V niektorých jurisdikciách môžu byť online hazardné hry nezákonné. Hráč chápe a súhlasí s tým, že spoločnosť nie je schopná poskytnúť právne poradenstvo alebo zárukou zákonnosti používania služieb online kasína pre určitú jurisdikciu.
 6. Spoločnosť netvrdí, že služby online kasína spĺňajú zákonné požiadavky vašej krajiny.
 7. Hráč využíva služby poskytované online kasínom podľa vlastného výberu a diskrétnosti, ako aj tým, že prevezme plnú zodpovednosť a rozhodne, či je používanie právnych služieb online kasína v súlade s právnymi predpismi svojej krajiny.
 8. Spoločnosť úmyselne neposkytuje služby, ktoré by mohli byť v rozpore s platnými právnymi predpismi akejkoľvek jurisdikcie.
 9. Hráč uznáva, zaručuje a súhlasí s tým, že používanie služieb poskytovaných Online kasínom vyhovuje všetkým platným zákonom, ustanoveniam a predpisom.
 10. Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne nelegálne alebo neoprávnené použitie služby online kasína.
 11. Spoločnosť nie je schopná zakladať účty alebo ponúkať žiadne produkty alebo služby hráčom s bydliskom v nasledujúcich krajinách: Spojené štáty a ich území, Lotyšsko. Zoznam krajín môže byť zmenený Kasínom bez predchádzajúceho upozornenia.
 12. Hráč je výhradne zodpovedný za všetky dane a poplatky, platné v súvislosti s výhrami, získanými z používania online kasína.
 13. Ak výhry podliehajú zdaneniu podľa miestnych právnych predpisov, finančných úradov alebo iných orgánov, je hráč zodpovedný za zostavovanie správ o svojich výhrach a / alebo prehrách príslušným orgánom.

4. Otvorenie účtu.

 1. Aby bolo možné používať službu online kasína, hráč si musí zaregistrovať herný účet (ďalej len "účet"). Ak chce tak urobiť, musí hráč vytvoriť užívateľské meno profilu, zadať e-mailovú adresu a zvoliť heslo, ktoré sa neskôr použije pre prihlásenie do systému. Hráč bude tiež musieť poskytnúť osobné údaje vrátane pohlavia, mena, dátumu narodenia a telefónneho čísla.
 2. Všetky informácie uvedené pri registrácii musia byť hráčom správne vyplnené. Na účely potvrdenie informácií poskytnutých pri registrácii má spoločnosť kedykoľvek právo požiadať o potvrdenie do kladiem o totožnosti hráča (vrátane kópie pasu, preukazu totožnosti kreditnej karty alebo iného platobného systému), ako aj všetky ostatné dokumenty podľa uváženia spoločnosti. Pokiaľ hráč tieto informácie neposkytne, má spoločnosť právo pozastaviť účet hráča, do doby, než hráč tieto informácie poskytne a / alebo trvalo zablokovať daný účet.
 3. Hráč potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii v online kasíne, sú presné, úplné a spoľahlivé. V prípade akejkoľvek zmeny konkrétnych detailných informácií musí hrá č vykonať príslušné opravy poskytnutých informácií. Ak tak neurobí, môže to mať za následok obmedzenie, nepriechodnosť transakcií (bonusy, výhry) a / alebo konečné pozastavenie účtu.
 4. V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré by mohli vzniknúť alebo problémov, s ktorými by hráč mohol mať pri registrácii problém, môže hráč kontaktovať zákaznícku podporu prostredníctvom osobitného formulára spätnej väzby alebo prostredníctvom e-mailu na adrese support@Betvoyager.com.
 5. Hráč môže zaregistrovať iba jeden účet na jednu inštanciu pre používanie služieb. Všetky ostatné účty, ktoré hráč alebo jeho rodina otvorí z jeho e-mailu alebo adresy IP / počítača alebo iného zariadenia, sa považujú za "duplicitné účty". Všetky duplicitné kontá spoločnosť okamžite uzavrie a:
  1. Všetky transakcie vykonané z duplicitného účtu budú zrušené;
  2. Všetky stávky umiestnené pomocou duplicitného účtu budú zrušené;
  3. Všetky výhry alebo bonusy získané alebo pripísanej počas aktívneho používania duplicitného účtu budú zrušené. Na žiadosť spoločnosti musí hráč vrátiť spoločnosti všetky prostriedky získané z duplicitného účtu.

5. Overovanie totožnosti, požiadavky na ochranu proti praniu špinavých peňazí.

 1. S prihliadnutím na práva hráča na používanie služby online kasína je hráč zárukou, potvrdením, že je uzrozumený a súhlasí s tým, že:
  1. Vek hráča je nad zákonnou vekovú hranicu povolenú pre účasť v herných aktivitách podľa zákonov svojej krajiny.
  2. Hráč je oprávneným vlastníkom prostriedkov uložených na jeho účte.
  3. Všetky informácie poskytnuté hráčom počas registračného procesu a / alebo neskôr, vrátane všetkých obchodov alebo transakcií, ktoré vyžadujú vloženie alebo odovzdanie určitej sumy peňazí, sú pravdivé, aktuálne, presné a zadané meno zodpovedá menu, uvedenému na kreditnej alebo debetnej karte (kartách) alebo iných bežných účtoch, ktoré budú použité na vytváranie alebo prijímanie peňažných prostriedkov na hernom účte.
  4. Hráč si plne uvedomuje, že využíva služby online kasína, riskuje stratu peňazí a bude teda plne zodpovedný za všetky prehry, vyplývajúce z používania služby online kasína.
  5. Hráč súhlasí s tým, že využíva služby online kasína len pre zábavné účely, dobrovoľne a na vlastné riziko.
  6. Hráč nemá nárok na uplatnenie nárokov voči spoločnosti v súvislosti so stratami, vzniknutými pri používaní služby Online kasína.
  7. Hráč plne chápe všeobecné metódy, pravidlá a postupy pre poskytovanie služieb a hier na internete.
  8. Hráč chápe, že nesie zodpovednosť za zabezpečenie presnosti predložených stávkových a herných údajov.
  9. Hráč nesmie spáchať žiadne konanie alebo akcie, ktoré by mohli poškodiť povesť spoločnosti.
 2. Tým, že hráč súhlasí s podmienkami, udeľuje spoločnosti právo vykonávať akýkoľvek typ pravidelných prehliadok podľa uváženia spoločnosti alebo podľa požiadaviek tretej strany (vrátane regulačných orgánov), a to za účelom potvrdenia údajov o identite hráčov a kontaktných informácií (ďalej len "Overenie").
 3. Počas Overenie si spoločnosť vyhradzuje právo obmedziť možnosť hráčov vybrať finančné prostriedky z hráčskeho účtu.
 4. V prípade, že poskytnuté informácie sú nepravdivé, nepresné, zavádzajúce a / alebo inak neúplné, bude rokovania hráča považované za porušenie podmienok a Spoločnosť má právo okamžite uzavrieť hráčsky účet a / alebo zakázať hráči použití Online kasínové služby, okrem ďalších akcií, ktoré môžu byť podnikané na základe uváženia spoločnosti.
 5. Ak hráč nebude môcť potvrdiť dodržiavanie vekovej hranice, spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť jeho hráčsky účet. Pokiaľ v dobe používania služieb online kasína, súvisiacich s hazardnými hrami, bol vek hráča nižší, než je vekový limit, potom:
  1. Účet hráča musí byť zablokovaný;
  2. Všetky transakcie vykonané počas tejto doby budú zrušené / anulované;
  3. Všetky stávky umiestnené počas tohto obdobia budú zrušené / anulované;
  4. Všetky výhry alebo bonusy obdržané alebo získané počas tohto obdobia budú zrušené / anulované. Na žiadosť spoločnosti je hráč povinný vrátiť spoločnosti všetky prostriedky získané z účtu.

6. Prihlásenie, heslo a zabezpečenie.

 1. Po otvorení účtu nesmie hráč v žiadnom prípade odhaliť / zverejniť svoje užívateľské meno a heslo niekomu inému (zámerne alebo náhodne). Ak h Rác stratí alebo zabudne svoje údaje o účte, môže použiť formulár na obnovenie hesla kliknutím na "?"v poli "Heslo" v prihlasovacom okne.
 2. Hráč nesie výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie vlastného hesla a za všetky činnosti a transakcie, vykonávané prostredníctvom hráčskeho účtu. Hráč je zodpovedný za všetky straty na hráčskom účte, ktoré vznikli chybnými akciami tretích strán.
 3. Hráč súhlasí s tým, že okamžite oznámi spoločnosti všetok neoprávnený prístup na hráčsky účet a / alebo akékoľvek porušenie bezpečnosti.Hráč súhlasí s tým, že na požiadanie spoločnosti poskytne dôkaz o takomto neoprávnenom prístupe.
 4. Spoločnosť nebude za žiadnych okolností nijako zodpovedná za škody, vzniknuté hráči v dôsledku neoprávneného použitia hráčovho prihlásenie a hesla tretími stranami bez ohľadu na to, či boli alebo neboli autorizovaní hráčom.

7. Vklady a výbery.

 1. Ak sa hráč chce zúčastniť hazardné činnosti v online kasíne, musí mať na svojom účte k dispozícii finančné prostriedky.
 2. Hráč potvrdzuje, že prostriedky uložené na jeho účte neboli získané z trestnej činnosti a / alebo nelegálne a / alebo neoprávnené činnosti.
 3. Hráč sa musí zriecť predchádzajúcich transakcií a / alebo zrušiť alebo odvrátiť platby, ktoré môžu byť príčinou vrátenie treťou osobou, aby sa zabránilo vzniku akýchkoľvek právnych záväzkov.
 4. Spoločnosť nesmie prijímať finančné prostriedky od tretích strán, tj. Priateľov, príbuzných, partnerov a / alebo manželov, a tak ďalej. Hráč vykoná vklady na svoj účet len z účtu / systému a / alebo platobných kariet registrovaných na jeho / jej meno.
 5. V prípade akéhokoľvek bankového prevodu požadovaného na účely vrátenie finančných prostriedkov oprávnenému vlastníkovi nesie všetky bankové poplatky / provízie príjemcu.
 6. Spoločnosť neprijíma prostriedky vo forme fyzickej hotovosti odoslanej akýmikoľvek prostriedkami. Spoločnosť nevykoná žiadne priame prevody na externé účty alebo virtuálne peňaženky.
 7. Spoločnosť má právo využívať pre spracovanie elektronických platieb a / alebo finančných inštitúcií tretej strany pre spracovanie platieb a výplat hráča. Ak sú podmienky týchto procesov a / alebo finančných inštitúcií tretích strán v rozpore s týmito Podmienkami, hráč súhlasí, že bude viazaný týmito predpismi.
 8. V prípade podozrivých alebo neoprávnených hotovostných prostriedkov vrátane odcudzených kreditných kariet a / alebo akejkoľvek inej činnosti podvodné povahy, si spoločnosť vyhradzuje právo zablokovať účet hráča, zrušiť / anulovať platbu a získať späť výhry. Spoločnosť si vyhradzuje právo informovať príslušné orgány a / alebo orgány (vrátane úverových referenčných agentúr) o akékoľvek podvodnej činnosti, o akejkoľvek platbe alebo inej protiprávnej činnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo najímať inkasné agentúry pre spätné vymáhanie platieb.
 9. Spoločnosť za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené použitie platobných kariet bez ohľadu na to, či spoločnosť bola alebo nebola informovaná o krádeži platobných kariet.
 10. Spoločnosť môže kedykoľvek zablokovať akýkoľvek kladný zostatok z hráčskeho účtu pre použitie akejkoľvek čiastky, ktorú musí hráč zaplatiť Spoločnosti, vrátane (bez obmedzenia) opätovného vydania stávok alebo stávok v súlade s odsekom 5.5.9 ( "Tajomstvo, zavádzajúce akcie, podvodné a kriminalita") alebo § 14 ( "Chyby a opomenutia").
 11. Hráč berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho účet nie je bankovým účtom, a preto neexistujú žiadne poistky, záruky, doplnky alebo iné nástroje ochrany, spojené s poistením vkladov alebo bankovým poistením, rovnako ako akékoľvek podobné poistnej zmluvy. Prostriedky vložené na účet hráčom sú neúročené.
 12. Hráč môže kedykoľvek požiadať o výber prostriedkov z Účtu za predpokladu, že:
  1. Všetky platby, ktoré boli prevedené na účet hráča, boli preverené na neprítomnosť neprijateľných akcií;
  2. Všetky overovacie činnosti uvedené v oddiele 6 sa príslušne vykonali;
 13. Ak Hráč podáva žiadosť o výber prostriedkov, je potrebné vziať do úvahy:
  1. Informácie o profile musia byť úplné, presné a potvrdené príslušnými dokumentmi;
  2. Žiadosť o výber finančných prostriedkov nie je v rozpore s ustanoveniami, uvedenými v časti Pravidiel platieb na stránke;
  3. Ak suma stávok nepresahuje dvojnásobok veľkosti všetkých vkladov hráča, spoločnosť si vyhradzuje právo uchovať na hráčskom účte 10% (ale nie menej ako € 0,5) z celkovej vybranej sumy.
  4. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne oneskorenie pri spracovaní platieb, ktoré vzniknú potom, čo správcovi spoločnosti spracovali žiadosť o výber prostriedkov.
 14. Spoločnosť je oprávnená si ponechať províziu za náklady na výber finančných prostriedkov, ktoré neboli zahrnuté do hry.
 15. Z bezpečnostných dôvodov môžu byť všetky žiadosti o odstúpení spracované iba pre účet, na ktorom bolo vložené najmenej 5 € za použitie osobného platobného systému (okrem spoločnosti Paysafecard).
 16. Gamecode je spoločnosť, zaoberajúca sa spracovaním platieb pre zákazníkov spoločnosti Paysafe, ktorí nie sú oprávnení k licencovania v jurisdikcii Spojeného kráľovstva.
 17. Všetky transakcie s kartami sú vykonávané prostredníctvom karty Wirecard. Licenčné jurisdikcie vo Veľkej Británii sú spracovávané prostredníctvom licencie Gamecode Ltd. curacao
  jurisdikcie sú spracovávané prostredníctvom spoločnosti Cybertel LLC.
   

8. Porušenie; zavádzajúce akcie; podvodné a trestnej činnosti.

 1. Nasledujúce činnosti sú prísne zakázané a predstavujú zásadné porušenie týchto podmienok:
  1. Poskytovanie informácií tretím osobám;
  2. Používanie nelegálnych akcií (známych ako podvádzanie), vrátane používania škodlivého softvéru, využívanie zraniteľností a chýb v softvéri, používanie automatizovaných hráčov (tiež nazývaných "boti");
  3. Zavádzanie podvodných aktivít pre vlastné záujmy, vrátane použitia odcudzených, klonovaných alebo inak neoprávnene získaných údajov o kreditnej alebo debetnej karte pri vkladaní na účet;
  4. Zapojenie do akejkoľvek trestnej činnosti, vrátane prania špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej činnosti s právne trestnými dôsledkami;
  5. Vstup alebo pokus o vstup do dohody a / alebo úmyslu priamo alebo nepriamo zúčastňovať sa akejkoľvek tajnej dohody s iným hráčom pri hraní v Online Kasíne.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť, zrušiť alebo obmedziť platby alebo výhry, spojené s bonusovými peniazmi, poskytnutými Spoločnosťou (bonusy, peniaze zadarmo atď.), Ak existuje podozrenie, že sa je hráč snaží zneužiť.
 3. Spoločnosť vykoná všetky primerané opatrenia, aby zabránila a odhalila sprisahanie a účastníkmi sprisahania. Spoločnosť nezodpovedá za straty alebo škody, vzniknuté hráči v dôsledku tajných dohôd, podvodov alebo iných nezákonných operácií alebo podvodov a všetka činnosť spoločnosti v tomto ohľade bude vykonaná podľa vlastného uváženia.
 4. Spoločnosť môže kedykoľvek bez upozornenia zablokovať prístup hráčov k online kasíne a zablokovať účet, ak má podozrenie, že je hráč zapojený do podvodu alebo podvodnej činnosti. V takom prípade spoločnosť odmieta akúkoľvek povinnosť vrátiť alebo inak kompenzovať hráčov za finančné prostriedky dostupné na účte. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo informovať príslušné orgány a hráč je povinný spolupracovať so spoločnosťou pri vyšetrovaní tejto situácie.
 5. Hráči je zakázané používať služby a / alebo softvér pre akékoľvek nelegálne alebo podvodnej činnosti alebo protiprávne alebo podvodné transakcie (vrátane prania špinavých peňazí) podľa zákonov príslušnej jurisdikcie. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť alebo zablokovať účet a uchovať si finančné prostriedky.
  V takom prípade hráč stratí akýkoľvek nárok voči spoločnosti.

9. Ďalšie zakázané akcie v online kasíne.

 1. Hráč nesmie používať urážlivý alebo agresívny spôsob komunikácie; je prísne zakázané používanie hrubých výrazov, vyhrážanie, ponižovanie voči iným hráčom a zamestnancom spoločnosti.
 2. Hráč nemá právo nahrať do sy stému online kasína informácie v množstve, ktoré môže spôsobiť poruchy prevádzky alebo zlyhania systému online kasína. Hráč má zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla ovplyvniť prevádzku online kasína v akejkoľvek forme, napríklad používanie a / alebo distribúcie vírusov alebo podobného malwaru. Všetky informácie o hromadnej pošte alebo spamu sú prísne zakázané. Zasahovanie, skreslenie, zmazanie alebo iná zmena informácií, nájdených v systéme online kasína, je prísne zakázaná.
 3. Hráč súhlasí s tým, že použije Online kasíno len na účely osobné zábavy a nemá právo kopírovať Online Kasíno alebo akúkoľvek jeho časť v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
 4. Hráč sa zaväzuje, že neprenikne (hackne) systém, nebude sa snažiť preniknúť do systému alebo sa pokúsiť získať prístup alebo iný spôsob obídenia bezpečnostného systému spoločnosti. Ak existujú nejaké podozrenie na pokus o vniknutie do systému alebo na získanie prístupu alebo iné obídenia bezpečnostného systému alebo softvéru, spoločnosť okamžite zakáže prístup hráčov k online kasíne a hráčskemu účtu. Spoločnosť si vyhradzuje právo informovať príslušné orgány o týchto opatreniach.
 5. Spoločnosť nesmie byť žiadnym spôsobom zodpovedná za straty alebo škody, ktoré môže hráč alebo tretia strana utrpieť v dôsledku problémov, spôsobených útokmi, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, vzniknutým pri užívaní internetového kasína a / alebo stiahnutím ľubovoľného materiálu, uverejneným v online kasíne a / alebo odkazu, umiestnenom v online kasíne.
 6. Predaj alebo prevod vlastníctva účtu medzi hráčmi alebo predstieranie straty peňazí za účelom ďalšieho prevodu peňazí na iného hráča je prísne zakázané. Úmyselná strata penz nastáva, keď hráč prehrá hru konkrétne na účely prevodu peňazí na iného hráča.

10. Doba platnosti herného účtu a jeho zrušenie.

 1. Hráč môže svoj účet kedykoľvek zablokovať odoslaním e-mailu s príslušnou žiadosťou na interné kanceláriu online kasína alebo na adresu support@Betvoyager.com.
 2. Pokiaľ hráč stále nedostal potvrdenie o zablokovanie svojho účtu, nesie plnú zodpovednosť za akúkoľvek činnosť, vykonávanú na jeho účte.
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať poplatok alebo sumu, ktorú hráč dlhuje spoločnosti, až do pozastavenia účtu.
 4. Spoločnosť môže okamžite zablokovať účet hráča bez upozornenia, ak:
  1. Sa z akéhokoľvek dôvodu spoločnosť rozhodla prerušiť poskytovanie služieb ako celku alebo pre určitého hráča;
  2. Hráč sa pokúša preniknúť do systému (hacknúť) alebo podvádza;
  3. Hráč narúša a / alebo sa snažia manipulovať so systémovým softvérom;
  4. Hráč používa svoj účet na účely, ktoré sa môžu podľa platných právnych predpisov považujú za nelegálne, napríklad sa hráč pokúsi získať prístup k online kasíne v jurisdikcii, kde je hazard zakázaný;
  5. Ak hráčsky účet zostáva neaktívne po dlhšiu dobu (viac ako 18 mesiacov). Pokiaľ sú v tomto prípade peniaze na hráčskom účte, pred zablokovaním účtu sa Spoločnosť pokúsi kontaktovať hráča za účelom vrátenia týchto prostriedkov hráči pomocou poskytnutých kontaktných informácií. Pokiaľ do 15 dní hráč nereaguje adekvátne alebo od neho nie sú prijaté žiadne príslušné informácie, herný účet bude zablokovaný a peniaze budú použité pre charitu.

11. Zmeny na stránkach.

 1. Spoločnosť môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia vykonávať zmeny alebo pridávať akúkoľvek službu poskytovanú online kasínom na účely udržiavania a modernizácie online kasína.

12. Chyby systému a chyby softvéru.

 1. V prípade poruchy systému alebo chyby v hre (odchýlka od normálneho fungovania herné logiky z akéhokoľvek dôvodu) sa spoločnosť pokúsi situáciu napraviť v čo najkratšom možnom čase. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za zlyhanie alebo nefunkčnosť akéhokoľvek zariadenia alebo zariadenia informačných technológií, spôsobené zariadením používaného hráčom k prístupu k online kasíne, ako aj zlyhania alebo nefunkčnosť poskytovateľa ISP hráča.

13. Chyby, opomenutia a nedostatky.

 1. V prípade, že je zistená chyba, je hráč povinný hru ukončiť a okamžite informovať spoločnosť tým, že sa obráti na tím podporu prostredníctvom e-mailu support@Betvoyager.com alebo prostredníctvom internej pošty. Spoločnosť si vyhradzuje právo udeliť odmenu hráčovi, ktorý zistí chybu alebo chybu softvéru.
 2. Ak hráč použije peniaze, ktoré boli pripísané na jeho účet alebo ktoré naň boli uložené omylom na urobenie ďalších stávok alebo účasťou na hre, spoločnosť môže zrušiť tieto stávky a / alebo výhry, ktoré hráč môže získať z týchto prostriedkov a ak spoločnosť už zaplatila hráči za také stávky alebo hry, tieto sumy sa považujú za prevedené na hráča s dobrým úmyslom a hráč je povinný ich okamžite vrátiť na žiadosť spoločnosti.
 3. Ani spoločnosť (vrátane svojich zamestnancov alebo agentov), ani partneri alebo dodávatelia spoločnosti nenesú zodpovednosť za škody, vrátane straty výhry, ktoré vzniknú v dôsledku chyby zo strany hráča alebo spoločnosti.
 4. Spoločnosť, jej akcionári a držitelia licencií, distribútori, dcérskej spoločnosti, pridružené spoločnosti a všetci zamestnanci a riaditelia nenesú zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže byť spôsobená zneužitím ľubovoľných informácií prenášaných prostredníctvom internetu.

14. Obmedzená zodpovednosť Spoločnosti.

 1. Hráč súhlasí s tým, že voľba užívanie alebo nepoužívanie služby spočíva úplne na jeho / jej osobe a hráč tak urobí výhradne na vlastné rozhodnutia, na vlastné riziko a na vlastné nebezpečenstvo.
 2. Práca online kasína sa budú vykonávať za podmienok popísaných na tejto webovej stránke.
 3. Spoločnosť neposkytuje žiadne dodatočné vyjadrenia ani záruky týkajúce sa online kasína alebo služieb ponúkaných v online kasíne a týmto vylučuje svoju zodpovednosť (v rozsahu povolenom zákonom) z hľadiska všetkých možných predpokladaných záruk.
  Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne zmluvy, porušenie zákona, nedbalosť, škody alebo spôsobené straty, vrátane straty dát, výnosov, dôveryhodnosti a reputácie, ale tiež za straty, ktoré spoločnosť v súčasnosti nepredpokladá, keďže nemôže.

15. Porušenie zmluvných podmienok.

 1. Hráč sa zaväzuje, že plne kompenzuje spoločnosti akýkoľvek nárok, zodpovednosť, náklady alebo výdavky (vrátane právnych poplatkov), ako aj akékoľvek ďalšie náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia podmienok.
 2. Hráč súhlasí plne s odškodnením, obranou a ochranou záujmov spoločnosti, jej partnerov a príslušných spoločností a ich príslušných úradníkov, riaditeľov a zamestnancov z akýchkoľvek nárokov, nárokov, záväzkov, škôd, strát, nákladov a výdavkov, vrátane právnych poplatkov a všetky ďalšie výdavky vzniknuté z akéhokoľvek dôvodu v dôsledku:
  1. Porušenie podmienok používania hráčom;
  2. Porušenie práva alebo práv tretích strán hráčom;
  3. Používanie prístupu k službám ktorejkoľvek inej osoby pomocou identifikačných údajov hráča s jeho povolením alebo bez neho.
 3. V prípadoch, keď hráč poruší podmienky tejto zmluvy, si spoločnosť vyhradzuje právo, nie však povinnosť:
  1. Odoslať hráči (pomocou kontaktných údajov hráča) oznámenie o porušení zmluvných podmienok hráčom a požadovanie ukončenie týchto porušení;
  2. Pozastaviť účet hráča tak, aby hráč nemohol v Online kasíne vykonávať žiadne stávky ani hrať žiadne hry;
  3. Zablokovať účet hráča bez predchádzajúceho upozornenia;
  4. Odpočítať z účtu hráča bonusy alebo výhry, ktoré hráč získal v dôsledku tohto vážneho porušenia;
 4. Spoločnosť má právo zrušiť užívateľské meno a heslo hráča, pokiaľ hráč nedodrží niektorá z ustanovení zmluvných podmienok.

16. Práva duševného vlastníctva.

 1. Obsah online kasína je predmetom autorského práva a iných vlastníckych práv, ktoré spoločnosť vlastní, alebo ktoré užívajú držitelia licencií tretích strán.
 2. Akékoľvek stiahnuté alebo tlačené materiály obsiahnuté v online kasíne môžu byť stiahnuté len do jedného osobného počítača a môžu byť vytlačené len pre osobné a nekomerčné účely.
 3. Použitie online kasína za žiadnych okolností neposkytuje užívateľovi žiadne práva duševného vlastníctva (napr. Autorské práva, know-how alebo ochrannej známky), ktoré vlastní spoločnosť alebo tretia strana.
 4. Akékoľvek použitie alebo reprodukciu obchodného mena, ochranných známok, log alebo iných kreatívnych materiálov nájdených v Online kasíne bez písomného súhlasu spoločnosti je prísne zakázané.
 5. Užívateľ je sám zodpovedný za škody, náklady alebo výdavky vyplývajúce alebo v súvislosti so spáchaním zakázaných činností. Hráč okamžite oznámi Spoločnosti, akonáhle sa dozvie o každej osobe, ktorá sa dopustila ktorejkoľvek zo zakázaných činností, a poskytne Spoločnosti potrebnú pomoc pri vykonávaní akéhokoľvek vyšetrovania, ktoré spoločnosť môže vykonať za použitia poskytnutých informácií hráči v tomto ohľade.

17. Osobné údaje hráča.

 1. Spoločnosť je povinná dodržiavať požiadavky a povinnosti týkajúce sa ochrany údajov vo forme, v ktorej sú využívané všetky osobné informácie zhromaždené počas návštevy hráčom v online kasíne.
 2. Spoločnosť spracováva všetky osobné údaje poskytnuté hráčom prísne v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.
 3. Poskytnutím informácií spoločnosti hráč súhlasí s právom Spoločnosti spracovávať jeho osobné údaje pre účely opísané v Podmienkach alebo na splnenie zákonom alebo regulačných záväzkov.
 4. Zásady spoločnosti neposkytujú žiadne osobné údaje nikomu inému ako zamestnancovi, ktorí potrebujú prístup k dátam hráčov, aby mohli efektívne poskytovať služby.
 5. Spoločnosť si ponechá kópiu všetkej korešpondencie prijaté od hráča (vrátane kópií všetkých e-mailov), aby bolo možné presne zaznamenať všetky informácie, získané od hráčov.

18. Používanie súborov "cookie".

 1. Spoločnosť používa súbory cookie na zabezpečenie maximálnej funkčnosti online kasína.
 2. Súbor "cookie" je malý textový súbor, ktorý je uložený v počítači pri návšteve online kasína, a umožňuje systému "zapamätať si" hráča, keď znovu navštívi Online kasíno.
 3. Ďalšie informácie o odstránení alebo kontrole súborov cookie nájdete na webe www.aboutcookies.org
 4. Spoločnosť požaduje, aby ste pochopili, že odstránenie súborov cookie alebo opatrenia, ktorá im bráni v ukladaní do vášho počítača, môže v budúcnosti znemožniť prístup ku konkrétnym častiam alebo funkciám online kasína.

19. Reklamácie a upozornenia.

 1. Pokiaľ má hráč v úmysle podať sťažnosť, týkajúcu sa online kasína, je potrebné v primerane krátkom čase podniknúť prvý krok, kontaktovanie oddelenia starostlivosti o zákazníkov.
 2. V prípade akéhokoľvek sporu hráč súhlasí, že účet na serveri bude slúžiť ako konečný dôkaz pri určovaní výsledku akejkoľvek žiadosti.
 3. Ak udalosť nemôže byť vyriešená, môže hráč kontaktovať poskytovateľa ADR schváleného UKGC: http://www.ecogra.org/ata/policies_procedures.php

20. Prevod práv a povinností.

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo previesť, postúpiť alebo poskytnúť sublicencie alebo poskytnúť Podmienky úplne alebo čiastočne tretím stranám (bez súhlasu hráčov) za predpokladu, že takéto priradenie by bolo za rovnakých podmienok menej priaznivé pre hráčov.

21. Okolnosti vyššej moci.

 1. Spoločnosť nebude zodpovedná v prípade zlyhania alebo oneskorenie pri plnení niektorej zo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvných podmienok, ktoré sú spôsobené vyššou mocou, vrátane prírodných katastrof, vojen, občianskych nepokojov, porúch vo verejných komunikačných sieťach alebo službách, priemyselných sporov alebo DDOS útokov a útokov na internete podobnej povahy, ktoré by mohli mať nepriaznivé dôsledky ( "vyššia moc").
 2. Za dobu trvania okolností vyššej moci sa činnosti Spoločnosti považujú za pozastavené a v priebehu plnenia záväzkov sa predlžuje o dobu, ktorá sa rovná dĺžke trvania okolností vyššej moci.
 3. Spoločnosť využije všetky dostupné zdroje na zastavenie činnosti okolností vyššej moci alebo bude hľadať riešenie, ktoré umožní splnenie záväzkov, a to aj napriek tomu, že došlo k vyššej moci.

22. Odmietnutie zodpovednosti.

 1. Ak spoločnosť nie je schopná prísne donútiť hráča k plneniu niektorej z povinností alebo ak spoločnosť sama nemôže využiť žiadne z práv alebo opravných prostriedkov, na ktoré má nárok, nebude to v žiadnom prípade znamenať zrieknutie sa takýchto práv alebo opravných prostriedkov a neoslobodí hráča od dodržiavania týchto povinností.

23. Oddeliteľnosť.

 1. Ak sa niektorá z podmienok stane neplatnou, právne neplatnú alebo v akejkoľvek miere stráca platnosť, taký termín, podmienka alebo ustanovenie sa v primeranom rozsahu oddelí od zvyšných ustanovení, podmienok a formulácií, ktoré si plne udržia platnosť, ako stanovuje legislatíva.
 2. V takýchto prípadoch sa časť, ktorá je považovaná za neplatnú alebo právne nevymáhateľnú, zmení v súlade s platnými právnymi predpismi tak, aby čo najpresnejšie odrážali pôvodné ciele spoločnosti.

24. Legislatíva a jurisdikcie.

 1. Tieto podmienky sú v súlade a vykladané v súlade s právnymi predpismi vlády Holandských Antíl / Bailiwick of Guernsey a hráč bude neodvolateľne podliehať výlučnému (jedinému) práve súdnej právomoci Holandských Antíl / Bailiwick of Guernsey, všetky spory (vrátane nárokov na náhradu škody a protinávrhy), ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so vznikom, zákonnosťou, účinkom, výkladom alebo akcií, alebo právnych vzťahov založenými podľa týchto podmienok alebo akýmkoľvek spôsobom vyplývajúcim z týchto Podmienok.
 2. Hráči z Veľkej Británie: Tieto podmienky sú v súlade a vykladané v súlade s právnymi predpismi vlády Spojeného kráľovstva a Hráč neodvolateľne podlieha výlučnému (jedinému) práve súdu Spojeného kráľovstva príslušnému pre riešenie sporov (vrátane nárokov na náhradu škody a protinávrhu), ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so vznikom, zákonnosťou, účinkom, výkladom alebo akcií, alebo právnych vzťahov založenými podľa týchto podmienok alebo akýmkoľvek spôsobom vyplývajúcim z týchto Podmienok.
   
   

25. Externé odkazy.

 1. Online kasíno môže obsahovať externé odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti a nie sú uvedené v Podmienkach.
 2. Spoločnosť nie je zodpovedná ani za obsah webových stránok tretích strán, za konanie alebo opomenutie príslušných vlastníkov, ani za obsah inzercie alebo sponzorstva tretích strán na týchto stránkach.
 3. Hypertextové odkazy na externé webové stránky sú poskytované len na informačné účely.
 4. Používanie takýchto odkazov hráčom je na jeho vlastné riziko.
Táto stránka je len informatívná a nemôže byť použitá pri právnych sporoch.