Message
OK
Return
Prihlásiť
Prihlásiť:
Heslo:
PRIHLÁSIŤ
REGISTER
Registrácia
Change nickname
Please create a nick name!
Nickname:
Vitajte v BetVoyageru!
Vitaj na palube, kamoš! U nás v BetVoyageru usilujeme o to, ponúknuť vám tie najlepšie funkcie vo svete online gamingu.
Vyskúšať naše špeciály No Zero Roulette, jediná ruleta na svete s naozaj rovnakými šancami počas hry.
To receive any bonuses you must enter your cell phone number cell phone number.
VKLAD
HRAJTE HNEĎ
BetVoyager Vklad
Please choose a gateway for payment:
Sum in RUB:
Částka minimálného vkladu je € a maximálna částka vkladu je €
UpayCard Username:
Enter Key code {{deposit.formData.token_number}}:
NETELLER E-mail address:
We would like to remind you that you may need to for certain promotions.
Minimálna částka vkladu, ktorá je potrebná k získanie bonusu k vkladu je €25.
Získať bonus (%):
Získať roztočenia zadarmo ():
Pre vašu informáciu, ak presúváte peniaze pomocou svojej kreditnej/debetnej karty, môžete byť požiadaní o doloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú, že ste vlastníkom karty.
VKLAD
SPRACOVÁVÁ SA ...
loading...
0
VKLAD
loading...
DEPOSIT
Language:
Hry
Fér hra
Propagačné ponuky
Pravidlá platieb
Generálna pravidlá hier
Hráčska príručka
Support

Kontrola náhodnosti pre automaty

Nasledujúca tabuľka obsahuje stručný opis herných automatov v kasíne:

Tabuľka 1. Charakteristika automatov

Automat množstvo valcov Množstvo symbolov na každom valci nákres valcov
Fortune Bell 3 20 Zobraziť

The 3 reels consist of 20 positions each and have the following layout:

Reel 1 Reel 2 Reel 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seven Wonders of the World 3 26 Zobraziť

The 3 reels consist of 26 positions each and have the following layout:

Reel 1 Reel 2 Reel 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 
Casino 5 30 Zobraziť

The 5 reels consist of 30 positions each and have the following layout:

Reel 1 Reel 2 Reel 3 Reel 4 Reel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sea Journey 5 25 Zobraziť

The 5 reels consist of 25 positions each and have the following layout:

Reel 1 Reel 2 Reel 3 Reel 4 Reel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Airplanes 5 30 Zobraziť

The 5 reels consist of 30 positions each and have the following layout:

Reel 1 Reel 2 Reel 3 Reel 4 Reel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Refrigerator 5 36 Zobraziť

The 5 reels consist of 36 positions each and have the following layout:

Reel 1 Reel 2 Reel 3 Reel 4 Reel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Rush4Cash 5 36 Zobraziť

The 5 reels consist of 36 positions each and have the following layout:

Reel 1 Reel 2 Reel 3 Reel 4 Reel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Hra s Kontrolou náhodnosti sa vykonáva počas radu po sebe nasledujúcich zatočenie a dĺžka séria môže byť určená samotným hráčom. Náhodná sekvencie čísiel definuje symboly, na ktorých sa pri každom zatočení valčeky zastaví, a táto sekvencia sa vytvorí pred začiatkom série. Hráč môže pred každým pravidelným zatočením meniť "plánovaná" čísla definovaním tzv. "Korekčných posunov".

Používané rozhranie sa podobá tomu použitému v rulete a Wheel of Fortune. Po spustení relácie hry sa automaticky vytvorí prvý náhodná sekvencie čísiel. V predvolenom nastavení sa dĺžka príslušnej séria zatočenie rovná 10. Hra s Kontrolou náhodnosti sa vykonáva pomocou panela, ktorý sa nachádza v hornej časti okna hry: Pre 3 valcové automaty vyzerá takto:

Panel pre 5 valcové automaty je podobný, okrem toho, že pole 5, určené pre korekčné posun obsahuje 5 prvkov, nie 3:

Tlačidlo 1 slúži na získanie referenčných informácií. V poli 3 hráč vidí kontrolný súčet poradí, vypočítaný podľa algoritmu SHA-256. Použitím tlačidla 2 možno tento kontrolný súčet skopírovať do schránky. V poli 6 je znázornená dĺžka radu zatočenie. Ak hráč chce, môže v tomto poli uviesť inú dĺžku. Dĺžka musí byť v rozmedzí od 1 do 60. Keď hráč označí novú dĺžku, tlačidlo 7 sa stáva aktívna:

Pre vytvorenie náhodného poradí čísel s novou dĺžkou musí hráč stlačiť toto tlačidlo. Kontrolný súčet tejto sekvencie sa objaví v poli 3, zatiaľ čo tlačidlo 7 už nebude aktívny:

Po každom zatočení série sa číslo v poli 6 znižuje o 1. Týmto spôsobom sa v tomto poli zobrazí počet zostávajúcich roztočení série. V tomto okamihu sa tlačidlo 7 opäť aktivuje, ale jeho stav sa zmení z new na end:

Ak hráč chce, môže toto tlačidlo stlačiť, aby zrušil aktuálne sériu otočenie pred použitím všetkých otočenie. Môže to urobiť v každom okamihu série.

Keď je rad roztočení dokončená (alebo ak hráč prerušil sériu), automaticky sa vytvorí ďalší náhodná sekvencie čísiel. Dĺžka tejto série bude rovnaká ako predchádzajúca. Rovnako ako predtým hráč môže určiť novú dĺžku série a pokračovať v hre pomocou príslušnej náhodné sekvencie. V tomto okamihu môže hráč pomocou tlačidla 4 skontrolovať výsledky práve skončenej série. Otvorí sa nové okno, kde môže hráč zobraziť informácie o celej sekvencii čísel, ktorá bola predtým vytvorená. Táto informácia sa zobrazí ako textový riadok. Vezmite si ako príklad, že hráč bude hrať 5 valcový automat Refrigerator. Predpokladajme, že sa séria skladá z desiatich zatočenie.

Valce: 1-29 28 20 1 36, 2-6 32 14 33 29, 3-31 12 21 11 25, 4-27 30 2 8 18, 5-9 18 32 33 20, 6-28 9 25 22 13, 7-2 35 6 12 9, 8-9 28 15 32 35, 9-15 1 36 31 18, 10-4 33 21 32 20;
Kľúčové slovo servera: ECHhgLj54dNNsihygSFVaw2uigdhEs1V

Sekvencia končí kľúčovým slovom servera. Následne existuje náhodná kľúčové frázy, ktorú tvorí server pre bezpečnosť kasín. V slovnom vyjadrení valcov sú počty otáčania označené (od 1 do 10) a za každým takýmto číslom nasleduje päť čísel, ktoré zodpovedajú číslam indexu symbolov na rozvrhnutie piatich valcov. Akonáhle sa valce zastavia, symboly s týmito číslami sa objavia (zľava doprava) na stredovej čiare v poli pre zobrazenie automatov. Vo vyššie uvedenom príklade bude po prvom zatočení centrálnej čiara obsadená symboly, ktoré zodpovedajú číslam 29, 28, 20, 1, 36. použitím tabuľky 1 a nákresu valce majú tieto symboly nasledujúce vzhľad:

Horný riadok v poli zobrazení bude obsadené symboly s predchádzajúcimi číslami. Každý valec automatu Refrigerator má 36 znakov. Vzhľadom k tomu, že sú valce slučky, budú to čísla 28, 27, 19, 36, 35. Symboly s číslami 30, 29, 21, 2, 1 budú na spodnom riadku. Zobrazovacie pole bude vyzerať nasledovne:

Pred každým pravidelným zatočením môže hráč meniť čísla symbolov, na ktorých sa majú valce zastaviť. Ak chcete tak urobiť, mal by hráč použiť pole 5 a definovať posuny pomocou čísel od 0 do N-1, pričom N je celkový počet symbolov na valci. Každý valec má zodpovedajúci posun, ktorý sa používa pre opravu "plánovaného" čísla symbolu. Skutočné číslo, na ktorom sa valec zastaví, sa vypočíta nasledujúcim spôsobom: posun sa pridá k číslu z náhodného poradí. Ak je tento súčet vyšší ako N, odpočíta sa od súčtu N.

Vráťme sa k príkladu automatu Refrigerator. Predpokladá sa, že sa valce po prvom zatočení zastaví na číslach 29, 28, 20, 1, 36. Predpokladajme však, že hráč definoval posuny 3, 35, 10, 35, 1. Pretože N = 36, vojne by sa zastavili u symbolov s číslami 32, 27, 30, 36, 1. Po každom roztočení je možné meniť korekčný zmeny.

Keď hráč overí výsledky, mal by zabezpečiť, aby sekvencie čísiel prísne zodpovedala symbolom, na ktorých sa vojne zastavili počas série otočenie. To znamená, že si tieto body musia zapamätať alebo zapísať. Potom kliknutím na tlačidlo "Calculate Checksum" môže hráč vidieť kontrolný súčet vyššie uvedených textových informácií. Hráč teraz môže tento kontrolný súčet porovnať s kontrolným súčtom, ktorý získal na začiatku hry, keď vznikla náhodná sekvencie čísiel. Skutočnosť, že tieto dve sumy zodpovedajú, dokazuje, že hra používala rovnaké čísla, ktorá bola vytvorená na začiatku.

Ak hráč chce, môže zobraziť informácie o všetkých sekvenciách čísel, ktoré boli vytvorené počas aktuálnej hry. Môže je prechádzať pomocou tlačidiel "Previous" a "Next".

Keď chce hráč ukončiť hru a stlačiť tlačidlo Exit, relácie hry bude uzavretá a ak by sekvencie čísiel nebola dokončená, stratí sa všetky dáta. Ak chce hráč pokračovať v hre v tejto konkrétnej sekvencii, mal by uzavrieť reláciu pomocou štandardného spôsobu zatvorenie okna (tlačidlom zatvorenie v pravom hornom rohu). Keď potom obnoví reláciu, môže pokračovať v hre v predchádzajúcej sekvencii.

Dvojitá hra (Double game)

Double game sa môže skladať z niekoľkých kôl. V každom kole sa hráč pokúsi odhadnúť, ktorý symbol sa zobrazí na obrazovke. Tento symbol definuje výsledok kola: hráč vyhráva alebo prehráva. Symboly, zúčastňujúci sa tejto hry sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka 2. Symboly v dvojitej hre

automaty kód symbolu
 
1
2
3
4
Casino
A♥
A♦
A♣
A♠
Sea Journey
A♥
A♦
A♣
A♠
Airplanes
A♥
A♦
A♣
A♠
Refrigerator
Rush4Cash

Sekvencia symbolov, definujúce výsledky všetkých možných kolies, je vytvorená vopred, v okamihu, keď sa zobrazí herné okno dvojité hry, keď hráč stlačí tlačidlo "Double". Konkrétne je to okamih, kedy je vytvorená náhodná sekvencia, zložená z rôznych kódov symbolov. Tieto kódy sa pohybujú od 1 do 4 a sú uvedené v tabuľke 2

Maximálna výhra v Double game je obmedzená, a preto je obmedzený možný počet kôl a tým aj dĺžka sekvencie. Pri každom automatu sa sekvencia skladá vždy zo 16 prvkov. Vo okne dvojité hry má pri ovládaní náhodnosti hráč rovnaké rozhranie, ktoré sa používa v kartových hrách. Na paneli v hornej časti okna môže hráč vidieť kontrolný súčet sekvencie symbolov, vypočítaný podľa algoritmu SHA-256. V tomto systéme existuje rad 16 symbolov, ktoré možno modifikovať, rovnako ako balíček kariet v kartových kasínových hrách. Inými slovami, hráč môže zmeniť poradie, v ktorom sú symboly v sekvencii nastavené. Rovnaké mechanizmy ako v kartových hrách sa používajú buď sňatí sekvencie, alebo preskupovanie symbolov. Upozorňujeme, že tieto mechanizmy sú možné len pred začiatkom prvého kola.

Po dokončení dvojité hry sa hráč vráti do hlavného hracieho okna. Výsledky uzavreté hry môžu byť overené dvoma spôsobmi.

1. Overenie po dokončení aktuálnej série zatočenie (pamätajte na to, že hráč môže kedykoľvek prerušiť sériu). V spodnej časti okna, ktoré sa otvorí, keď hráč analyzuje výsledky, uvidí jeden alebo viac odkazov, ktoré sa zobrazujú ako Double game.

Každá dvojitá hra vykonávaná počas série, má vlastný odkaz. Ak hráč klikne na požadovaný odkaz, otvorí sa nové okno, kde uvidia sekvenciu symbolov, ktorá bola použitá počas dvojitej hry. Môže ísť napríklad o nasledujúce:

Sekvencia dvojité hry: 1, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 2;
Kľúčové slovo servera: KpNKlB7GVlWuVxdyUR6TKEhYf74AmhnE

V slovnom vyjadrení sekvencie pre dvojitú hru je obsiahnuté 16 kódov symbolov, ktoré sa zúčastnili hry. Hráč vypočíta kontrolný súčet sekvencie a porovná ho s kontrolou súčtu dvojitej hry. Skutočnosť, že tieto dve sumy zodpovedajú, dokazuje, že hra bola vykonaná podľa plánovaného scenára.

V spodnej časti okna sú ďalšie informácie. Hráč bude schopný vidieť grafické znázornenie symbolov tak v počiatočnej, tak v upravenej sekvencii, vytvorené v dôsledku sňatí alebo preskupovanie symbolov. Po prvé, hráč sa môže uistiť, že sekvencia bola správne upravená. Po druhé, hráč môže overiť, či poradie, v ktorom sú symboly uvedené v vykonávané hre, zodpovedá ich umiestnenie v upravenej sekvencii. K tomu si musí zapamätať alebo zapísať symboly, ktoré boli počas hry použité.

2. Overenie počas ďalšie dvojité hry. Toto možno vykonať pomocou tlačidla "Check results", ktoré je umiestnené na paneli v hornej časti herného okna. Otvorí sa nové okno s údajmi, ktoré hráč potrebuje na overenie výsledkov. Štruktúra okna je rovnaká, ako v predchádzajúcom odseku. V tomto okne môže hráč zobraziť informácie o všetkých dvojitých hrách, ktoré boli vykonané v aktuálnej hre. Môže je prechádzať pomocou tlačidiel "Previous" a "Next".

bonusová hra

Automaty Casino a Refrifgerator obsahujú bonusovú hru s voľnými zatočením (Free Spin) a kontrola náhodnosti sa nijako nelíši od hry v normálnej hre. Avšak automat Rush4Cash obsahuje ďalšie bonusovú hru, nazvanú "Bank Visit". Pred hráčom je 12 bezpečnostných schránok a hráč sa snaží odhadnúť, ktorá z nich obsahuje bonus. Obsahy schránok sú definované symboly, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka 3. Symboly v bonusovej hre

symbol kód symbolu počet symbolov Komentár
-1 1 Preruší bonusovú hru
0 6 žiadny bonus
1 1 jednoduchá výplata
2 1 dvojnásobná výplata
3 1 trojnásobná výplata
4 1 štvornásobná výplata
5 1 päťnásobná výplata

Sekvencia symbolov, definujúce obsahy schránok, je vytvorená dopredu - v okamihu, keď začína hra zadarmo. Konkrétne je to okamih, kedy je vytvorená náhodná sekvencia, pozostávajúce z 12 kódov symbolov. Tieto kódy sa pohybujú od -1 do 5 a sú uvedené v tabuľke 3. Počet rôznych symbolov, ktoré sa vyskytujú v sekvencii, je tiež zobrazený v tejto tabuľke.

Kontrola náhodnosti sa vykonáva pomocou rovnakej schémy, ktorý sa používa pre Double game. Keď hráč overí výsledky, môže vidieť rad symbolov, ktoré boli použité v bonusovej hre. Môže ísť napríklad o nasledujúce:

Schránky: -1, 1, 5, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4;
Kľúčové slovo servera: 3XHMILvZcxcUwUmGvBtOCM3HVP11AZv1

Bezpečnostné schránky, ktoré zodpovedajú tejto sekvencii, sú nasledujúce:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Táto stránka je len informatívná a nemôže byť použitá pri právnych sporoch.