Message
OK
Return
Prihlásiť
Prihlásiť:
Heslo:
PRIHLÁSIŤ
REGISTER
Registrácia
Change nickname
Please create a nick name!
Nickname:
Vitajte v BetVoyageru!
Vitaj na palube, kamoš! U nás v BetVoyageru usilujeme o to, ponúknuť vám tie najlepšie funkcie vo svete online gamingu.
Vyskúšať naše špeciály No Zero Roulette, jediná ruleta na svete s naozaj rovnakými šancami počas hry.
To receive any bonuses you must enter your cell phone number cell phone number.
VKLAD
HRAJTE HNEĎ
BetVoyager Vklad
Please choose a gateway for payment:
Sum in RUB:
Částka minimálného vkladu je € a maximálna částka vkladu je €
UpayCard Username:
Enter Key code {{deposit.formData.token_number}}:
NETELLER E-mail address:
We would like to remind you that you may need to for certain promotions.
Minimálna částka vkladu, ktorá je potrebná k získanie bonusu k vkladu je €25.
Získať bonus (%):
Získať roztočenia zadarmo ():
Pre vašu informáciu, ak presúváte peniaze pomocou svojej kreditnej/debetnej karty, môžete byť požiadaní o doloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú, že ste vlastníkom karty.
VKLAD
SPRACOVÁVÁ SA ...
loading...
0
VKLAD
loading...
DEPOSIT
Language:
Hry
Fér hra
Propagačné ponuky
Pravidlá platieb
Generálna pravidlá hier
Hráčska príručka
Support

Kontrola náhodnosti pre Video poker

Pri hraní video pokeru pri hraní s kontrolou náhodnosti sa používa rovnaké rozhranie, aké je používané v kartových hrách. Bez ohľadu na počet hier v hre sa pred každým rozdaním vytvorí iba jeden náhodne zamiešaný balíček. Na paneli, ktorý je umiestnený v hornej časti okna, môže hráč vidieť kontrolný súčet príslušné textové postupnosti, vypočítané podľa algoritmu SHA-256. Potom môže hráč zmeniť balíček a začať s rozdávaním. K dispozícii je rovnaký druh úprav, ktoré možno použiť v kartových hrách: snímanie balíčka a preskupovanie kariet.

Pri kontrole náhodnosti pre video poker je do textovej sekvencie zahrnuté veľké množstvo informácií, okrem počiatočného balíčka. tieto informácie sú vytvárané vopred na serveri a sú použité v priebehu hry. Hráč vidí túto sekvenciu v novom okne, ktoré sa otvorí, keď chce po ukončení hry analyzovať výsledky. Zvážme konkrétny príklad textové postupnosti, ktorú hráč môže vidieť pri hraní hry Double Joker:

Balíček: 8c, 7s, 10s, 6c, Qd, 3h, Js, 7c, 2h, Qh, Ac, Ks, Jc, 4s, Qs, Ad, Kh, Kc, Jd, Joker, 2c, 8d, 3s, 5d, 4h, Ah, Jh, 6s, 8s, 10c, Kd, 3d, Qc, 5c, 6h, 2s, 8h, As, 7d, 9s, 4d, 10h, 4c, 3c, 9d, Joker, 5h, 2d, 7h, 9c, 10d, 5s, 9h, 6d;
Ostatné rozdaní: 2-19 39 26 43 25, 3-32 54 9 30 41, 4-14 9 39 21 33, 5-53 27 20 31 15, 6-22 48 12 28 24, 7-9 31 11 8 30, 8-26 16 30 18 46, 9-8 53 6 10 34, 10-9 54 6 26 43, 11-25 18 44 34 47, 12-31 50 22 32 30, 13-29 27 36 34 12, 14-40 52 9 53 15, 15-24 29 53 46 41, 16-17 30 19 36 15, 17-18 24 42 27 20, 18-6 48 15 42 28, 19-23 20 11 9 31, 20-38 7 12 25 48, 21-36 23 20 46 11, 22-13 46 22 19 50, 23-7 18 10 21 16, 24-8 19 46 53 28, 25-16 22 21 13 24, 26-47 54 17 27 23, 27-19 49 54 24 53, 28-6 32 46 12 53, 29-46 41 36 11 16, 30-35 27 11 44 24, 31-33 16 43 23 42, 32-29 13 7 37 15, 33-48 8 37 19 7, 34-17 9 27 35 30, 35-13 50 52 25 18, 36-11 12 51 20 14, 37-45 10 27 42 39, 38-7 49 17 29 22, 39-26 21 43 6 18, 40-21 14 30 29 15, 41-14 53 47 49 34, 42-26 51 42 21 31, 43-28 54 27 48 34, 44-54 47 10 8 21, 45-16 23 47 25 34, 46-13 28 25 18 31, 47-18 44 17 50 33, 48-40 39 34 36 11, 49-24 25 17 44 13, 50-54 50 38 28 46;
Kľúčové slovo servera: j9PSwCXWkpVg8vpElGwH8v9vVivK1RLs

Rovnako ako u kartových hier, vo slovným vyjadrením balíčku sú uvedené všetky karty z pôvodného balíka. Písmená A, K, Q, J sú používané na označenie obrázkových kariet (Eso, Kráľ, Dáma a Spodek) a písmená s, h, d, c označujú farby (piky, srdce, káry a kríže).Sekvencia končí kľúčovým slovom servera a náhodnú kľúčovou fráz, ktorú tvorí server pre bezpečnosť kasína.

Pozrime sa na spôsob, akým sa rozdanie riadi. V hre sa používa modifikovaný balíček, vytvorený v dôsledku snímanie alebo preskupovanie kariet. Prvých päť kariet z tohto balíka (s číslami 1-5) je rozdelené do ruky hráča a zobrazené v spodnej časti herného okna. Ak chce hráč vymeniť karty, budú použité bežné karty z balíčka - maximálne päť kariet (počnúc 6. kartou).Napríklad, ak hráč vymení 3 karty, dostane karty 6-8 alebo ak vymenia 5 kariet, dostane karty 6-10.

Výmena kariet pre zostávajúce hráčov, ktoré sa zúčastňujú hry, sa vykonáva na základe údajov, ktoré server vytvoril vopred a sú usporiadané v textovej postupnosti po zadaní ďalších slov. Tu sú uvedené čísla zostávajúcich hier (od 2 do 50, pretože 1 je vyhradené pre hlavné hru) a po každom čísle hry je päť čísel, ktoré zodpovedajú kartám z upraveného balíčka. Počas výmeny vo vyššie uvedenom príklade sa v druhej hre používajú karty s číslami 19, 39, 26, 43, 25, v tretej hre sa používajú karty s číslami 32, 54, 9, 30, 41 atď. Čísla kariet sa pohybujú v rozmedzí 6 až 54 a sú generované náhodne (podľa pravidiel hry boli karty 1 až 5 rozdelené do každej hry, pretože v hre Double Joker je v balíčku 54 kariet. Pokiaľ ide o číslovanie hier, je použitý prirodzený spôsob: všetky hry, s výnimkou tej hlavnej, sú vymenované zľava doprava a zhora nadol. Upozorňujeme, že množstvo hier, ktoré hráč zvolí v reálnej hre, nie je v okamihu, kedy sú vytvorené informácie, poznám. Preto je vždy vytvorená sekvencia textu, ktorá umožňuje maximálny počet hier - 50.

Rovnako ako u kartových hier sa analýza práve dokončeného kola vykonáva v zvláštnom okne, kde hráč môže vidieť vyššie uvedenú textovú postupnosť. Hráč vypočíta kontrolný súčet sekvencie a porovná ho s kontrolným súčtom, ktorý bol získaný na začiatku hry. Skutočnosť, že tieto dve sumy zodpovedajú, dokazuje, že hra bola vykonaná podľa plánovaného scenára.

V spodnej časti okna sú ďalšie informácie. Hráč si môže prezrieť grafický obrázok počiatočného balíčka, rovnako ako upravený balíček, ktorý bol vytvorený odobratím alebo preskupením balíčka. Hráč tiež vidí päť kariet, určených pre výmenu v každej z 50 hier. Najprv môže hráč potvrdiť, že bol balíček správne zmenený. Po druhé, môže skontrolovať, či poradie kariet v predchádzajúcej hre zodpovedalo ich umiestnenie v upravenom balíčku. Aby to bolo možné, musí si hráč spomenúť alebo zapísať poradí rozdaných kariet počas hry.

Na začiatku hry už bola vygenerovaná textová sekvencia, ktorá popisuje scenár prvého rozdaní a hráč môže vidieť svoj kontrolný súčet v paneli Kontroly náhodnosti v hornej časti herného okna. Po stlačení tlačidla "Deal" a následne tlačidla Change sa zobrazí kontrolný súčet, ktorý zodpovedá novému bežnému rozdaní. Súčasná hra však ešte nie je dokončená: ak hráč vyhrá, môže spustiť Dvojitú hru.

Dvojitá hra (Double game)

Dvojitá hra sa môže skladať z niekoľkých kôl. V každom kole sa hráč pokúsi odhadnúť farbu ďalšie karty. Na obrazovke sa objaví Eso a jeho farba určuje, či hráč vyhral alebo prehral. Balíček, pozostávajúca z es, ktorý definuje výsledky všetkých možných kolies, je vytvorený vopred v okamihu, keď sa objaví herné okno Dvojité hry, keď hráč stlačí tlačidlo "Double". Konkrétne je to okamih, kedy je vytvorená náhodná sekvencia, pozostávajúce zo zodpovedajúcich číselných kódov:

číselný kód
1
2
3
4
eso
A♥
A♦
A♣
A♠

Maximálna výhra je v dvojitej hre obmedzená, a preto je obmedzený možný počet kôl a tým aj počet Es v balíčku. Balíček sa vždy skladá zo 16 es.

V okne Dvojité hry pri kontrole náhodnosti vidí hráč rovnaké rozhranie, ktoré sa používa v hlavnom okne hry. Na paneli v hornej časti okna môže hráč vidieť kontrolný súčet, ktorý zodpovedá vytvorenému balíčku. Balíček je možné upraviť pomocou rovnakých mechanizmov, ako v kartových hrách: buď sňatí balíčka, alebo preskupovanie kariet. Upozorňujeme, že tieto mechanizmy sú možné len pred začiatkom prvého kola.

Po dokončení dvojité hry sa hráč vráti do hlavného hracieho okna. Ak teraz otvorí okno pre overenie výsledkov, okrem informácií o vykonanej transakcii uvidia aj sekvenciu kódov, ktorá bola použitá počas dvojitej hry. Môže ísť napríklad o nasledujúce:

Sekvencia pre dvojitú hru: 1, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 2;
Kľúčové slovo servera: KpNKlB7GVlWuVxdyUR6TKEhYf74AmhnE

V slovnom vyjadrení sekvencie pre dvojitú hru je obsiahnuté 16 kódov pre Esa, ktorá sa zúčastnila hry. Hráč vypočíta kontrolný súčet sekvencie a porovná ho s kontrolou súčtu dvojitej hry. Skutočnosť, že tieto dve sumy zodpovedajú, dokazuje, že hra bola vykonaná podľa plánovaného scenára.

Okrem toho bude hráč môcť vidieť grafický obraz es ako v pôvodnom, tak v upravenom balíčku. Uistite sa, že balík bol správne upravený a že poradie es v uskutočňované hre zodpovedá ich umiestnenie v upravenom balíčku. Na tento účel si musí hráč zapamätať at, alebo si zapísať farby Es, ktorá bola počas hry použitá.

Ak sa hráč rozhodne zostať vo okne dvojitej hry, môže skontrolovať výsledky. Otvorí sa nové okno s údajmi o práve ukončenej dvojitej hre. V tomto okne môže hráč behom aktuálnej hry zobraziť informácie o všetkých dvojitých hrách. Môže je prechádzať pomocou tlačidiel "Previous" a "Next".

Táto stránka je len informatívná a nemôže byť použitá pri právnych sporoch.