Message
OK
Return
Přihlásit
Přihlásit:
Heslo:
PŘIHLÁSIT
REGISTER
Přihlásit se
Change nickname
Please create a nick name!
Nickname:
Vítejte v BetVoyageru!
Vítej na palubě, kámo! u nás v BetVoyageru usilujeme o to, nabídnout vám ty nejlepší funkce ve světě online gamingu.
Vyzkoušet naše speciály No Zero Roulette, jediná ruleta na světě s opravdu stejnými šancemi během hry.
To receive any bonuses you must enter your cell phone number cell phone number.
VKLAD
HRAJTE HNED
BetVoyager Vklad
Please choose a gateway for payment:
Sum in RUB:
Částka minimumálního vkladu je € a maximální vklad je €
UpayCard Username:
Enter Key code {{deposit.formData.token_number}}:
NETELLER E-mail address:
We would like to remind you that you may need to for certain promotions.
Minimální částka vkladu, potřebného k záskání bonusu k vkladu je €25.
Získat bonus (%):
Získat roztočení zdarma ():
Pro vaši informaci, pokud přesouváte peníze pomocí své kreditní/debetní karty, můžete být požádáni o doložení dokumentů, které potvrzují, že jste vlastníkem karty.
VKLAD
ZPRACOVÁVÁ SE ...
loading...
0
VKLAD
loading...
DEPOSIT
Language:
Hry
Fér hra
Propagační nabídky
Pravidla plateb
Generální pravidla her
Hráčská příručka
Support

Všeobecné obchodní podmínky

Verze 3-18. Poslední aktualizace: 01.08.2022.

1. Úvod.

 1. Online kasino je společně řízeno a provozováno společností Gamesys NV, Cybertel LLC a Gamecode Ltd. (dále jen "Společnost").
 2. Hry v online kasinu poskytují společnosti Gamesys N.V., Gamecode Ltd. a Cybertel LLC. Sídlo společnosti Gamesys N.V. je na adrese E-Commerce Park Vredenberg Unit E-02 Willemstad, Curacao, IČO: 96060, vlastněné Cybertel LLC, Lotyšsko, Riga, Avotu iela 8, LV-1011, IČO: 40103666595. Sídlo společnosti Gamecode Ltd je na adrese Fort Management Services Ltd. Inchalla, Le Val, Alderney, Guernsey, GY9 3UL, IČO: 1716.
 3. Registrací a umístěním sázky do BetVoyager Online Casina (dále jen "online kasino") přijímáte a souhlasíte s tím, že budete dodržovat:
  1. Všeobecné smluvní podmínky uvedené na této stránce;
  2. Zásady ochrany osobních údajů;
  3. Pravidla a předpisy týkající se každé hry;
  4. Všechny smluvní podmínky týkající se propagačních nabídek, bonusů a speciálních nabídek, které jsou pravidelně k dispozici na těchto stránkách.

2. Změny podmínek.

 1. Společnost si vyhrazuje právo měnit, upravovat, aktualizovat nebo pozměnit některé ze smluvních podmínek z různých důvodů, včetně obchodních, právních (podle nových zákonů a předpisů), jakož i z důvodů, týkajících se služeb zákazníkům. Společnost bude informovat hráče o všech úpravách, doplněních nebo změnách zveřejněním nových vydání podmínek na těchto stránkách.
 2. Společnost doporučuje hráči pravidelně kontrolovat aktualizace podmínek.
 3. Hráč nese odpovědnost za přečtení současných podmínek. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny v provozním režimu online kasina, včetně softwaru a postupů pro poskytování služeb, a také měnit požadavky, jejichž provedení je nezbytné pro přístup a využívání služeb v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Hráč musí přestat užívat služby online kasina, kdykoli nesouhlasí se změnami. Pokračující používání služby online kasina po dni vstupu revidovaného termínu v platnost se automaticky považuje za souhlas a přijetí revidovaných smluv, včetně (pro vyloučení pochybností) jakýchkoli dodatků, smazání, nahrazení nebo jiných změn v Identifikačních údajích, týkajících se Společnosti uvedené v odstavci 2.1 těchto Podmínek bez ohledu na to, zda hráč obdržel oznámení nebo přečetl revidované Podmínky.

3. Právní požadavky.

 1. V žádném případě a za žádných okolností se osobám mladším 18 let nebo osobám, které stále nedosáhly požadovaného věku plnoletosti, nesmí povolit legálně se účastnit hazardních her, stanovených zákonem příslušné jurisdikce (dále jen "věková hranice") nebo využívat služeb online kasina.
 2. Používání služeb online kasina osobami pod věkovou hranicí se považuje za porušení smluvních podmínek.
 3. Společnost si vyhrazuje právo požadovat doklady pro ověření věku hráče v jakékoliv fázi, aby se zajistilo, že osoby, které dosud nedosáhly věkové hranice, nevyužívají služby online kasina.
 4. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout používání služeb nebo zakázat účet, pokud hráč neposkytl požadované důkazy o věkové hranici nebo v případech, kdy společnost má podezření, že osoba pod věkovou hranici využívá tuto službu.
 5. V některých jurisdikcích mohou být online hazardní hry nezákonné. Hráč chápe a souhlasí s tím, že společnost není schopna poskytnout právní poradenství nebo záruku ohledně zákonnosti používání služeb online kasina pro určitou jurisdikci.
 6. Společnost netvrdí, že služby online kasina splňují zákonné požadavky vaší země.
 7. Hráč využívá služby poskytované online kasinem podle vlastního výběru a diskrétnosti, jakož i tím, že převezme plnou odpovědnost a rozhodne, zda je používání právních služeb online kasina v souladu s právními předpisy své země.
 8. Společnost úmyslně neposkytuje služby, které by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy jakékoli jurisdikce.
 9. Hráč uznává, zaručuje a souhlasí s tím, že používání služeb poskytovaných Online kasinem vyhovuje všem platným zákonům, ustanovením a předpisům.
 10. Společnost není zodpovědná za žádné nelegální nebo neoprávněné použití služby online kasina.
 11. Společnost není schopna zakládat účty nebo nabízet žádné produkty nebo služby hráčům s bydlištěm v následujících zemích: Spojené státy a jejich území, Lotyšsko. Seznam zemí může být změněn Kasinem bez předchozího upozornění.
 12. Hráč je výhradně odpovědný za veškeré daně a poplatky, platné v souvislosti s výhrami, získanými z používání online kasina.
 13. Pokud výhry podléhají zdanění podle místních právních předpisů, finančních úřadů nebo jiných orgánů, je hráč odpovědný za sestavování zpráv o svých výhrách a / nebo prohrách příslušným orgánům.

4. Otevření účtu.

 1. Aby bylo možné používat službu online kasina, hráč si musí zaregistrovat herní účet (dále jen "účet"). Chce-li tak učinit, musí hráč vytvořit uživatelské jméno profilu, zadat e-mailovou adresu a zvolit heslo, které se později použije pro přihlášení do systému. Hráč bude také muset poskytnout osobní údaje včetně pohlaví, jména, data narození a telefonního čísla.
 2. Veškeré informace uvedené při registraci musí být hráčem správně vyplněny .Pro účely potvrzení informací poskytnutých při registraci má společnost kdykoliv právo požádat o potvrzení dokladu o totožnosti hráče (včetně kopie pasu, průkazu totožnosti kreditní karty nebo jiného platebního systému) , jakož i veškeré další dokumenty podle uvážení společnosti.
  Pokud hráč tyto informace neposkytne, má společnost právo pozastavit účet hráče, do doby, než hráč tyto informace poskytne a / nebo trvale zablokovat daný účet.
 3. Hráč potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl při registraci v online kasinu, jsou přesné, úplné a spolehlivé. V případě jakékoliv změny konkrétních detailních informací musí hráč provést příslušné opravy poskytnutých informací. Pokud tak neučiní, může to mít za následek omezení, neprůchodnost transakcí (bonusy, výhry) a / nebo konečné pozastavení účtu.
 4. V případě jakýchkoli dotazů, které by mohly vzniknout nebo problémů, s nimiž by hráč mohl mít při registraci problém, může hráč kontaktovat zákaznickou podporu prostřednictvím zvláštního formuláře zpětné vazby nebo prostřednictvím e-mailu na adrese support@Betvoyager.com.
 5. Hráč může zaregistrovat pouze jeden účet na jednu instanci pro používání služeb. Všechny ostatní účty, které hráč nebo jeho rodina otevře z jeho e-mailu nebo adresy IP / počítače nebo jiného zařízení, se považují za "duplicitní účty".
  Všechny duplicitní účty společnost okamžitě uzavře a:
  1. Všechny transakce provedené z duplicitního účtu budou zrušeny;
  2. Všechny sázky umístěné pomocí duplicitního účtu budou zrušeny;
  3. Veškeré výhry nebo bonusy získané nebo připsané během aktivního používání duplicitního účtu budou zrušeny.
   Na žádost společnosti musí hráč vrátit společnosti veškeré prostředky získané z duplicitního účtu.

5. Ověřování totožnosti, požadavky na ochranu proti praní špinavých peněz.

 1. S přihlédnutím k právům hráče na používání služby online kasina je hráč zárukou, potvrzením, že je srozuměn a souhlasí s tím, že:
  1. Věk hráče je nad zákonnou věkovou hranici povolenou pro účast v herních aktivitách podle zákonů své země.
  2. Hráč je oprávněným vlastníkem prostředků uložených na jeho účtu.
  3. Veškeré informace poskytnuté hráčem během registračního procesu a / nebo později, včetně všech obchodů nebo transakcí, které vyžadují vložení nebo předání určité částky peněz, jsou pravdivé, aktuální, přesné a zadané jméno odpovídá jménu, uvedenému na kreditní nebo debetní kartě (kartách) nebo jiných běžných účtech, které budou použity k vytváření nebo přijímání peněžních prostředků na herním účtu.
  4. Hráč si plně uvědomuje, že využívá služby online kasina, riskuje ztrátu peněz a bude tedy plně zodpovědný za veškeré prohry, vyplývající z používání služby online kasina.
  5. Hráč souhlasí s tím, že využívá služby online kasina pouze pro zábavní účely, dobrovolně a na vlastní riziko.
  6. Hráč nemá nárok na uplatnění nároků vůči společnosti v souvislosti se ztrátami, vzniklými při používání služby Online kasina.
  7. Hráč plně chápe obecné metody, pravidla a postupy pro poskytování služeb a her na internetu.
  8. Hráč chápe, že nese odpovědnost za zajištění přesnosti předložených sázkových a herních údajů.
  9. Hráč nesmí spáchat žádné jednání nebo akce, které by mohly poškodit pověst společnosti.
 2. Tím, že hráč souhlasí s podmínkami, uděluje společnosti právo provádět jakýkoli typ pravidelných prohlídek podle uvážení společnosti nebo podle požadavků třetí strany (včetně regulačních orgánů), a to za účelem potvrzení údajů o identitě hráčů a kontaktních informací (dále jen "Ověření").
 3. Během Ověření si společnost vyhrazuje právo omezit možnost hráče vybrat finanční prostředky z hráčského účtu.
 4. V případě, že poskytnuté informace jsou nepravdivé, nepřesné, zavádějící a / nebo jinak neúplné, bude jednání hráče považováno za porušení podmínek a Společnost má právo okamžitě uzavřít hráčský účet a / nebo zakázat hráči použití Online kasinové služby, kromě dalších akcí, které mohou být podnikány na základě uvážení společnosti.
 5. Pokud hráč nebude moci potvrdit dodržování věkové hranice, společnost si vyhrazuje právo ukončit jeho hráčský účet.
  Pokud v době používání služeb online kasina, souvisejících s hazardními hrami, byl věk hráče nižší, než je věkový limit, pak:
  1. Účet hráče musí být zablokován;
  2. Veškeré transakce provedené během této doby budou zrušeny / anulovány;
  3. Veškeré sázky umístěné během tohoto období budou zrušeny / anulovány;
  4. Veškeré výhry nebo bonusy obdržené nebo získané během tohoto období budou zrušeny / anulovány.
   Na žádost společnosti je hráč povinen vrátit společnosti veškeré prostředky získané z účtu.

6. Přihlášení, heslo a zabezpečení.

 1. Po otevření účtu nesmí hráč v žádném případě odhalit / zveřejnit své uživatelské jméno a heslo někomu jinému (záměrně nebo náhodně). Pokud hráč ztratí nebo zapomene své údaje o účtu, může použít formulář pro obnovení hesla kliknutím na "?" v poli "Heslo" v přihlašovacím okně.
 2. Hráč nese výlučnou odpovědnost za zabezpečení vlastního hesla a za veškeré činnosti a transakce, prováděné prostřednictvím hráčského účtu. Hráč je odpovědný za veškeré ztráty na hráčském účtu, které vznikly vadnými akcemi třetích stran.
 3. Hráč souhlasí s tím, že okamžitě oznámí společnosti veškerý neoprávněný přístup na hráčský účet a / nebo jakékoli porušení bezpečnosti.
  Hráč souhlasí s tím, že na požádání společnosti poskytne důkaz o takovém neoprávněném přístupu.
 4. Společnost nebude za žádných okolností nijak zodpovědná za škody, vzniklé hráči v důsledku neoprávněného použití hráčova přihlášení a hesla třetími stranami bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly autorizováni hráčem.

7. Vklady a výběry.

 1. Pokud se hráč chce zúčastnit hazardní činnosti v online kasinu, musí mít na svém účtu k dispozici finanční prostředky.
 2. Hráč potvrzuje, že prostředky uložené na jeho účtu nebyly získány z trestné činnosti a / nebo nezákonné a / nebo neoprávněné činnosti.
 3. Hráč se musí zříci předcházejících transakcí a / nebo zrušit nebo odvrátit platby, které mohou být příčinou vrácení třetí osobou, aby se zabránilo vzniku jakýchkoli právních závazků.
 4. Společnost nesmí přijímat finanční prostředky od třetích stran, tj. přátel, příbuzných, partnerů a / nebo manželů, a tak dále.
  Hráč provede vklady na svůj účet pouze z účtu / systému a / nebo platebních karet registrovaných na jeho / její jméno.
 5. V případě jakéhokoli bankovního převodu požadovaného pro účely vrácení finančních prostředků oprávněnému vlastníkovi nese veškeré bankovní poplatky / provize příjemce.
 6. Společnost nepřijímá prostředky ve formě fyzické hotovosti odeslané jakýmikoli prostředky. Společnost neprovede žádné přímé převody na externí účty nebo virtuální peněženky.
 7. Společnost má právo využívat pro zpracování elektronických plateb a / nebo finančních institucí třetí strany pro zpracování plateb a výplat hráče.
  Pokud jsou podmínky těchto procesů a / nebo finančních institucí třetích stran v rozporu s těmito Podmínkami, hráč souhlasí, že bude vázán těmito předpisy.
 8. V případě podezřelých nebo neoprávněných hotovostních prostředků, včetně použití odcizených kreditních karet a / nebo jakékoli jiné činnosti podvodné povahy, si společnost vyhrazuje právo zablokovat účet hráče, zrušit / anulovat platbu a získat zpět výhry.
  Společnost si vyhrazuje právo informovat příslušné orgány a / nebo subjekty (včetně úvěrových referenčních agentur) o jakékoli podvodné činnosti, o jakékoli platbě nebo jiné protiprávní činnosti. Společnost si vyhrazuje právo najímat inkasní agentury pro zpětné vymáhání plateb.
 9. Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití platebních karet bez ohledu na to, zda společnost byla nebo nebyla informována o krádeži platebních karet.
 10. Společnost může kdykoli zablokovat jakýkoli kladný zůstatek z hráčského účtu pro použití jakékoliv částky, kterou musí hráč zaplatit Společnosti, včetně (bez omezení) opětovného vydání sázek nebo sázek v souladu s odstavcem 5.5. 9 ("Tajemství, zavádějící akce, podvodná a trestná činnost") nebo § 14 ("Chyby a opomenutí").
 11. Hráč bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho účet není bankovním účtem, a proto neexistují žádné pojistky, záruky, doplňky nebo jiné nástroje ochrany, spojené s pojištěním vkladů nebo bankovním pojištěním, stejně jako jakékoli podobné pojistné smlouvy.
  Prostředky vložené na účet hráčem jsou neúročené.
 12. Hráč může kdykoli požádat o výběr prostředků z Účtu za předpokladu, že:
  1. Všechny platby, které byly převedeny na účet hráče, byly prověřeny na nepřítomnost nepřijatelných akcí;
  2. Všechny ověřovací činnosti uvedené v oddíle 6 byly řádně provedeny;
 13. Pokud Hráč podává žádost o výběr prostředků, je třeba vzít v úvahu:
  1. Informace o profilu musí být úplné, přesné a potvrzené příslušnými dokumenty;
  2. Žádost o výběr finančních prostředků není v rozporu s ustanoveními, uvedenými v části Pravidel plateb na stránce;
  3. Pokud částka sázek nepřesahuje dvojnásobek velikosti všech vkladů hráče, společnost si vyhrazuje právo uchovat na hráčském účtu 10 % (ale ne méně než € 0,5) z celkové vybrané částky.
  4. Společnost nezodpovídá za žádné zpoždění při zpracování plateb, které vzniknou poté, co správci společnosti zpracovali žádost o výběr prostředků.
 14. Společnost je oprávněna si ponechat provizi za náklady na výběr finančních prostředků, které nebyly zahrnuty do hry.
 15. Z bezpečnostních důvodů mohou být všechny žádosti o odstoupení zpracovány pouze pro účet, na němž bylo vloženo nejméně 5 € za použití osobního platebního systému (kromě společnosti Paysafecard).
 16. Gamecode je společnost, zabývající se zpracováním plateb pro zákazníky společnosti Paysafe, kteří nejsou oprávněni k licencování v jurisdikci Spojeného království.
 17. Všechny transakce s kartami jsou prováděny prostřednictvím karty Wirecard. Licenční jurisdikce ve Velké Británii jsou zpracovávány prostřednictvím licence Gamecode Ltd. Curacao
  jurisdikce jsou zpracovávány prostřednictvím společnosti Cybertel LLC.

8. Porušení; zavádějící akce; podvodné a trestné činnosti.

 1. Následující činnosti jsou přísně zakázány a představují zásadní porušení těchto podmínek:
  1. Poskytování informací třetím osobám;
  2. Používání nelegálních akcí (známých jako podvádění), včetně používání škodlivého softwaru, využívání zranitelností a chyb v softwaru, používání automatizovaných hráčů (také nazývaných "boti");
  3. Zavádění podvodných aktivit pro vlastní zájmy, včetně použití odcizených, klonovaných nebo jinak neoprávněně získaných údajů o kreditní nebo debetní kartě při vkládání na účet;
  4. Zapojení do jakékoli trestné činnosti, včetně praní špinavých peněz nebo jakékoli jiné činnosti s právně trestními důsledky;
  5. Vstup nebo pokus o vstup do dohody a / nebo úmyslu přímo nebo nepřímo účastnit se jakékoliv tajné dohody s jiným hráčem při hraní v Online Kasinu.
 2. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit, zrušit nebo omezit platby nebo výhry, spojené s bonusovými penězi, poskytnutými Společností (bonusy, peníze zdarma atd.), pokud existuje podezření, že se je hráč snaží zneužít.
 3. Společnost přijme veškerá přiměřená opatření, aby zabránila a odhalila spiknutí a účastníky spiknutí.
  Společnost neodpovídá za ztráty nebo škody, vzniklé hráči v důsledku tajných dohod, podvodů nebo jiných nezákonných operací nebo podvodů a veškerá činnost společnosti v tomto ohledu bude provedena dle vlastního uvážení.
 4. Společnost může kdykoli bez upozornění zablokovat přístup hráče k online kasinu a zablokovat účet, pokud má podezření, že je hráč zapojen do podvodu nebo podvodné činnosti. V takovém případě společnost odmítá jakoukoliv povinnost vrátit nebo jinak kompenzovat hráče za finanční prostředky dostupné na účtu.
  Společnost si rovněž vyhrazuje právo informovat příslušné orgány a hráč je povinen spolupracovat se společností při vyšetřování této situace.
 5. Hráči je zakázáno používat služby a / nebo software pro jakékoli nelegální nebo podvodné činnosti nebo protiprávní nebo podvodné transakce (včetně praní špinavých peněz) podle zákonů příslušné jurisdikce.
  Společnost si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit či zablokovat účet a uchovat si finanční prostředky.
  V takovém případě hráč ztratí jakýkoliv nárok vůči společnosti.

9. Další zakázané akce v online kasinu.

 1. Hráč nesmí používat urážlivý nebo agresivní způsob komunikace; je přísně zakázáno používání hrubých výrazů, vyhrožování, ponižování vůči jiným hráčům a zaměstnancům společnosti.
 2. Hráč nemá právo nahrát do systému online kasina informace v množství, které může způsobit poruchy provozu nebo selhání systému online kasina. Hráč má zakázáno provádět jakoukoli činnost, která by mohla ovlivnit provoz online kasina v jakékoliv formě, například používání a / nebo distribuce virů nebo podobného malwaru.
  Veškeré informace o hromadné poště nebo spamu jsou přísně zakázány.
  Zasahování, zkreslení, smazání nebo jiná změna informací, nalezených v systému online kasina, je přísně zakázána.
 3. Hráč souhlasí s tím, že použije Online kasino pouze pro účely osobní zábavy a nemá právo kopírovat Online Kasino nebo jakoukoli jeho část v jakékoliv formě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
 4. Hráč se zavazuje, že nepronikne (hackne) systém, nebude se snažit proniknout do systému nebo se pokusit získat přístup nebo jiný způsob obejití bezpečnostního systému společnosti.
  Pokud existují nějaká podezření na pokus o vniknutí do systému nebo na získání přístupu nebo jiné obejití bezpečnostního systému nebo softwaru, společnost okamžitě zakáže přístup hráče k online kasinu a hráčskému účtu.
  Společnost si vyhrazuje právo informovat příslušné orgány o těchto opatřeních.
 5. Společnost nesmí být žádným způsobem zodpovědná za ztráty nebo škody, které může hráč nebo třetí strana utrpět v důsledku problémů, způsobených útoky, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, vzniklým při užívání internetového kasina a / nebo stažením libovolného materiálu, zveřejněným v online kasinu a / nebo odkazu, umístěném v online kasinu.
 6. Prodej nebo převedení vlastnictví účtu mezi hráči nebo předstírání ztráty peněz za účelem dalšího převodu peněz na jiného hráče je přísně zakázáno. Úmyslná ztráta penz nastává, když hráč prohraje hru konkrétně za účelem převodu peněz na jiného hráče.

10. Doba platnosti herního účtu a jeho zrušení.

 1. Hráč může svůj účet kdykoli zablokovat odesláním e-mailu s příslušnou žádostí na interní kancelář online kasina nebo na adresu support@Betvoyager.com.
 2. Pokud hráč stále nedostal potvrzení o zablokování svého účtu, nese plnou odpovědnost za jakoukoli činnost, vykonávanou na jeho účtu.
 3. Společnost si vyhrazuje právo účtovat poplatek nebo částku, kterou hráč dluží společnosti, až do pozastavení účtu.
 4. Společnost může okamžitě zablokovat účet hráče bez upozornění, pokud:
  1. Se z jakéhokoliv důvodu společnost rozhodla přerušit poskytování služeb jako celku nebo pro určitého hráče;
  2. Hráč se pokouší proniknout do systému (hacknout) nebo podvádí;
  3. Hráč narušuje a / nebo se snaží manipulovat se systémovým softwarem;
  4. Hráč používá svůj účet pro účely, které mohou být podle platných právních předpisů považovány za nelegální, například se hráč pokusí získat přístup k online kasinu v jurisdikci, kde je hazard zakázán;
  5. Pokud hráčský účet zůstává neaktivní po delší dobu (více než 18 měsíců). Pokud jsou v tomto případě peníze na hráčském účtu, před zablokováním účtu se Společnost pokusí kontaktovat hráče za účelem vrácení těchto prostředků hráči pomocí poskytnutých kontaktních informací.
   Pokud do 15 dnů hráč nereaguje odpovídajícím způsobem nebo od něj nejsou obdrženy žádné příslušné informace, herní účet bude zablokován a peníze budou použity pro charitu.

11. Změny na stránkách.

 1. Společnost může kdykoliv podle vlastního uvážení provádět změny nebo přidávat jakoukoli službu poskytovanou online kasinem za účelem udržování a modernizace online kasina.

12. Chyby systému a chyby softwaru.

 1. V případě poruchy systému nebo chyby ve hře (odchylka od normálního fungování herní logiky z jakéhokoli důvodu) se společnost pokusí situaci napravit v co nejkratším možném čase.
  Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za selhání nebo nefunkčnost jakéhokoli zařízení nebo zařízení informační technologie, způsobené zařízením používaného hráčem k přístupu k online kasinu, jakož i selhání nebo nefunkčnost poskytovatele ISP hráče.

13. Chyby, opomenutí a nedostatky.

 1. V případě, že je zjištěna chyba, je hráč povinen hru ukončit a okamžitě informovat společnost tím, že se obrátí na tým podporu prostřednictvím e-mailu support@Betvoyager.com nebo prostřednictvím interní pošty.
  Společnost si vyhrazuje právo udělit odměnu hráči, který zjistí chybu nebo chybu softwaru.
 2. Pokud hráč použije peníze, které byly připsány na jeho účet nebo které na něj byly uloženy omylem k učinění dalších sázek nebo účastí na hře, společnost může zrušit tyto sázky a / nebo výhry, které hráč může získat z těchto prostředků a pokud společnost již zaplatila hráči za takové sázky nebo hry, tyto částky se považují za převedené na hráče s dobrým úmyslem a hráč je povinen je okamžitě vrátit na žádost společnosti.
 3. Ani společnost (včetně svých zaměstnanců nebo agentů), ani partneři nebo dodavatelé společnosti nenesou odpovědnost za škody, včetně ztráty výhry, které vzniknou v důsledku chyby ze strany hráče nebo společnosti.
 4. Společnost, její akcionáři a držitelé licencí, distributoři, dceřiné společnosti, přidružené společnosti a všichni zaměstnanci a ředitelé nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může být způsobena zneužitím libovolných informací přenášených prostřednictvím internetu.

14. Omezená odpovědnost Společnosti.

 1. Hráč souhlasí s tím, že volba užívání nebo neužívání služby spočívá zcela na jeho / její osobě a Hráč tak učiní výhradně na vlastní rozhodnutí, na vlastní riziko a na vlastní nebezpečí.
 2. Práce online kasina se budou provádět za podmínek popsaných na této webové stránce.
 3. Společnost neposkytuje žádné dodatečné ujištění nebo záruky týkající se online kasina nebo služeb nabízených v online kasinu a tímto vylučuje svou odpovědnost (v rozsahu povoleném zákonem) z hlediska všech možných předpokládaných záruk.
  Společnost nenese odpovědnost za žádné smlouvy, porušení zákona, nedbalost, škody nebo způsobené ztráty, včetně ztráty dat, výnosů, důvěryhodnosti a reputace, ale také za ztráty, které společnost v současné době nepředpokládá, jelikož nemůže.

15. Porušení smluvních podmínek.

 1. Hráč se zavazuje, že plně kompenzuje společnosti jakýkoliv nárok, odpovědnost, náklady nebo výdaje (včetně právních poplatků), jakož i jakékoli další náklady, které mohou vzniknout v důsledku porušení podmínek.
 2. Hráč souhlasí plně s odškodněním, obranou a ochranou zájmů společnosti, jejích partnerů a příslušných společností a jejich příslušných úředníků, ředitelů a zaměstnanců z veškerých nároků, nároků, závazků, škod, ztrát, nákladů a výdajů, včetně právních poplatků a veškeré další výdaje vzniklé z jakéhokoli důvodu v důsledku:
  1. Porušení podmínek užívání hráčem;
  2. Porušení práva nebo práv třetích stran hráčem;
  3. Používání přístupu ke službám kterékoli jiné osoby pomocí identifikačních údajů hráče s jeho povolením nebo bez něj.
 3. V případech, kdy hráč poruší podmínky této smlouvy, si společnost vyhrazuje právo, nikoli však povinnost:
  1. Odeslat hráči (pomocí kontaktních údajů hráče) oznámení o porušení smluvních podmínek hráčem a požadování ukončení těchto porušení;
  2. Pozastavit účet hráče tak, aby hráč nemohl v Online kasinu provádět žádné sázky ani hrát žádné hry;
  3. Zablokovat účet hráče bez předchozího upozornění;
  4. Odpočítat z účtu hráče bonusy nebo výhry, které hráč získal v důsledku tohoto vážného porušení;
 4. Společnost má právo zrušit uživatelské jméno a heslo hráče, pokud hráč nedodrží některá z ustanovení smluvních podmínek.

16. Práva k duševnímu vlastnictví.

 1. Obsah online kasina je předmětem autorského práva a jiných vlastnických práv, které společnost vlastní, nebo které užívají držitelé licencí třetích stran.
 2. Veškeré stažené nebo tištěné materiály obsažené v online kasinu mohou být staženy pouze do jednoho osobního počítače a mohou být vytištěny pouze pro osobní a nekomerční účely.
 3. Použití online kasina za žádných okolností neposkytuje uživateli žádná práva k duševnímu vlastnictví (např. autorská práva, know-how nebo ochranné známky), které vlastní společnost nebo třetí strana.
 4. Jakékoli použití nebo reprodukce obchodního jména, ochranných známek, log nebo jiných kreativních materiálů nalezených v Online kasinu bez písemného souhlasu společnosti je přísně zakázáno.
 5. Hráč nese výhradní odpovědnost za škody, náklady nebo výdaje vyplývající nebo v souvislosti se spácháním zakázaných činností.
  Hráč okamžitě oznámí Společnosti, jakmile se dozví o každé osobě, která se dopustila kterékoli ze zakázaných činností, a poskytne Společnosti potřebnou pomoc při provádění jakéhokoliv vyšetřování, které společnost může provést za použití poskytnutých informací hráči v tomto ohledu.

17. Osobní údaje hráče.

 1. Společnost je povinna dodržovat požadavky a povinnosti týkající se ochrany údajů ve formě, ve které jsou využívány veškeré osobní informace shromážděné během návštěvy hráčem v online kasinu.
 2. Společnost zpracovává veškeré osobní údaje poskytnuté hráčem přísně v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
 3. Poskytnutím informací společnosti hráč souhlasí s právem Společnosti zpracovávat jeho osobní údaje pro účely popsané v Podmínkách nebo splnění zákonných nebo regulačních závazků.
 4. Zásady společnosti neposkytují žádné osobní údaje nikomu jinému než zaměstnancům, kteří potřebují přístup k datům hráče, aby mohli efektivně poskytovat služby.
 5. Společnost si ponechá kopii veškeré korespondence obdržené od hráče (včetně kopií všech e-mailů), aby bylo možné přesně zaznamenat všechny informace, získané od hráčů.

18. Používání souborů "cookie".

 1. Společnost používá soubory cookie k zajištění maximální funkčnosti online kasina.
 2. Soubor "cookie" je malý textový soubor, který je uložen v počítači při návštěvě online kasina, a umožňuje systému "zapamatovat si" hráče, když znovu navštíví Online kasino.
 3. Další informace o odstranění nebo kontrole souborů cookie naleznete na webu www.aboutcookies.org
 4. Společnost požaduje, abyste pochopili, že odstranění souborů cookie nebo opatření, která jim brání v ukládání do vašeho počítače, může v budoucnu znemožnit přístup ke konkrétním částem nebo funkcím online kasina.

19. Reklamace a upozornění.

 1. Pokud má hráč v úmyslu podat stížnost, týkající se online kasina, je třeba v přiměřeně krátké době podniknout první krok, kontaktování oddělení péče o zákazníky.
 2. V případě jakéhokoli sporu hráč souhlasí, že účet na serveru bude sloužit jako konečný důkaz při určování výsledku jakékoli žádosti.
 3. Pokud událost nemůže být vyřešena, může hráč kontaktovat poskytovatele ADR schváleného UKGC: http://www.ecogra.org/ata/policies_procedures.php

20. Převod práv a povinností.

 1. Společnost si vyhrazuje právo převést, postoupit nebo poskytnout sublicence nebo poskytnout Podmínky zcela nebo zčásti třetím stranám (bez souhlasu hráče) za předpokladu, že takové přiřazení by bylo za stejných podmínek méně příznivé pro hráče.

21. Okolnosti vyšší moci.

 1. Společnost nebude odpovědná v případě selhání nebo zpoždění při plnění některé ze závazků vyplývajících ze Smluvních podmínek, které jsou způsobeny vyšší mocí, včetně přírodních katastrof, válek, občanských nepokojů, poruch ve veřejných komunikačních sítích nebo službách, průmyslových sporů nebo DDOS útoků a útoků na internetu podobné povahy, které by mohly mít nepříznivé důsledky ("vyšší moc").
 2. Za dobu trvání okolností vyšší moci se činnosti Společnosti považují za pozastavené a v průběhu plnění závazků se prodlužuje o dobu, která se rovná době trvání okolností vyšší moci.
 3. Společnost využije veškeré dostupné zdroje k zastavení činnosti okolností vyšší moci nebo bude hledat řešení, které umožní splnění závazků, a to i přesto, že došlo k vyšší moci.

22. Odmítnutí odpovědnosti.

 1. Pokud společnost není schopna přísně donutit hráče k plnění některé z povinností nebo jestliže společnost sama nemůže využít žádné z práv nebo opravných prostředků, na které má nárok, nebude to v žádném případě znamenat zřeknutí se takových práv nebo opravných prostředků a neosvobodí hráče od dodržování těchto povinností.

23. Oddělitelnost.

 1. Pokud se některá z podmínek stane neplatnou, právně neplatnou nebo v jakékoliv míře ztrácí platnost, takový termín, podmínka nebo ustanovení se ve vhodném rozsahu oddělí od zbývajících ustanovení, podmínek a formulací, které si plně udrží platnost, jak stanoví právní předpisy.
 2. V takových případech se část, která je považována za neplatnou nebo právně nevymahatelnou, změní v souladu s platnými právními předpisy tak, aby co nejpřesněji odrážely původní cíle společnosti.

24. Legislativa a jurisdikce.

 1. Tyto podmínky jsou v souladu a vykládány v souladu s právními předpisy vlády Nizozemských Antil / Bailiwick of Guernsey a hráč bude neodvolatelně podléhat výlučnému (jedinému) právu soudní pravomoci Nizozemských Antil / Bailiwick of Guernsey, veškeré spory (včetně nároků na náhradu škody a protinávrhy), které mohou vzniknout v souvislosti se vznikem, zákonností, účinkem, výkladem nebo akcí, nebo právními vztahy založenými podle těchto Podmínek nebo jakýmkoli způsobem vyplývajícím z těchto Podmínek.
 2. Hráči z Velké Británie: Tyto podmínky jsou v souladu a vykládány v souladu s právními předpisy vlády Spojeného království a Hráč neodvolatelně podléhá výlučnému (jedinému) právu soudu Spojeného království příslušnému pro řešení sporů (včetně nároků na náhradu škody a protinávrhu), které mohou vzniknout v souvislosti se vznikem, zákonností, účinkem, výkladem nebo akcí, nebo právními vztahy založenými podle těchto Podmínek nebo jakýmkoli způsobem vyplývajícím z těchto Podmínek.
   

25. Externí odkazy.

 1. Online kasino může obsahovat externí odkazy na jiné webové stránky, které jsou mimo kontrolu společnosti a nejsou uvedeny v Podmínkách.
 2. Společnost není zodpovědná ani za obsah webových stránek třetích stran, za jednání či opomenutí příslušných vlastníků, ani za obsah inzerce nebo sponzorství třetích stran na těchto stránkách.
 3. Hypertextové odkazy na externí webové stránky jsou poskytovány pouze pro informační účely.
 4. Používání takových odkazů hráčem je na jeho vlastní riziko.
Tato stránka je pouze informativní a nelze ji použít v právních sporech.