Message
OK
Return
Přihlásit
Přihlásit:
Heslo:
PŘIHLÁSIT
REGISTER
Přihlásit se
Change nickname
Please create a nick name!
Nickname:
Vítejte v BetVoyageru!
Vítej na palubě, kámo! u nás v BetVoyageru usilujeme o to, nabídnout vám ty nejlepší funkce ve světě online gamingu.
Vyzkoušet naše speciály No Zero Roulette, jediná ruleta na světě s opravdu stejnými šancemi během hry.
To receive any bonuses you must enter your cell phone number cell phone number.
VKLAD
HRAJTE HNED
BetVoyager Vklad
Please choose a gateway for payment:
Sum in RUB:
Částka minimumálního vkladu je € a maximální vklad je €
UpayCard Username:
Enter Key code {{deposit.formData.token_number}}:
NETELLER E-mail address:
We would like to remind you that you may need to for certain promotions.
Minimální částka vkladu, potřebného k záskání bonusu k vkladu je €25.
Získat bonus (%):
Získat roztočení zdarma ():
Pro vaši informaci, pokud přesouváte peníze pomocí své kreditní/debetní karty, můžete být požádáni o doložení dokumentů, které potvrzují, že jste vlastníkem karty.
VKLAD
ZPRACOVÁVÁ SE ...
loading...
0
VKLAD
loading...
DEPOSIT
Language:
Hry
Fér hra
Propagační nabídky
Pravidla plateb
Generální pravidla her
Hráčská příručka
Support

Nejčastější dotazy, týkající se kontroly náhodnosti

Otázky:

 

Odpovědi:

Proč je nutná kontrola náhodnosti?

BetVoyager používá funkci kontroly náhodnosti, abyste mohli mít naprostou jistotu, že karty a jejich uspořádání jsou zcela náhodné a nemají žádnou souvislost s velikostí vaší sázky. Kromě toho můžete ovlivnit náhodnou sérii, kterou server vygeneruje tím, že sejmete balíček nebo změníte uspořádání karet, které jsou rozdány.

Zpět na otázky

 

Jak funguje kontrola náhodnosti?

Nejlépe se to dá vysvětlit příkladem. Podívejte se na proces kontroly náhodnosti během hry Oasis poker:

Na začátku hry vám herní server poskytne kontrolní součet balíčku, který je vypočten před začátkem hry. Můžete kopírovat nebo zaznamenat daný kontrolní součet a použít jej na konci hry a zkontrolovat, zda se výsledky potvrdí.

Před rozdáním (a před tím, než jste vsadili) můžete použít jeden ze dvou způsobů, jak zajistit náhodnost při rozdávání karet z již vytvořeného balíčku. Prvním způsobem je sejmout balíček (Schéma 2.1) tak, aby rozdání začalo kartou, která přichází bezprostředně po číslu, které jste si vybrali. Jinými slovy, balíček má 52 karet a pokud vyberete 3, rozdání začíná čtvrtou kartou. Druhou metodou je změna pořadí karet (Schéma 2.2), ve které vytvoříte pořadí, ve kterém budou karty rozdány z balíčku. Čísla v tomto pořadí by měla být oddělena čárkou (nebo pomlčkou, pokud dáváte přednost nepřerušené sérii čísel) a představují číselné pořadí karet v balíčku na začátku hry.

Kontrolní součet balíčku se nezmění, když se provede některý z těchto kroků. Jediné, co se změní, je pořadí, v němž jsou karty odstraněny z balíčku a rozdány.

Poté, co jste se rozhodli, zda chcete sejmout balíček nebo změnit pořadí karet, můžete vsadit a stisknout tlačítko „Deal“ pro zahájení hry.

Po skončení rozdání je možné zkontrolovat výsledky hry. Stiskněte tlačítko „Check results“ a otevře se nové okno, které ukáže stav balíčku na začátku, kontrolní součet a sejmutí nebo změnu uspořádání karet, pokud jste využili jednu z těchto možností.

Zpět na otázky

 

Proč je nutné snímat balíček nebo změnit pořadí rozdávání karet?

Můžete rozdělit balíček nebo změnit pořadí karet jako další pojištění, že karty jsou náhodně rozdány z balíčku, který byl formulován před rozdáním (to je to, co nazýváme "počáteční balíček"). Pomocí sejmutí nebo přeskupování karet můžete ovládat pořadí, v jakém jsou karty rozdány během hry.

Zpět na otázky

 

Proč existuje možnost řazení v ruletě, Wheel of Fortune a automatech?

Možnost posunutí pro ruletu, Wheel of Fortune a automaty hraje stejnou roli, jako sejmutí balíčku nebo přeskupování karet v karetních hrách. Pomocí volby posunutí, která přidává vybrané číslo posunu k počátečnímu číslu, si můžete být jisti, že výsledky hry jsou náhodné.

Zpět na otázky

 

Co je to klíčová fráze serveru?

Kontrolní fráze se používá pro bezpečnost kasina, aby se zajistilo, že hackeři nemohou zneužívat systém. Kontrolní fráze nemá na hráče žádný vliv.

Zpět na otázky

 

Proč je kontrolní součet vypočten pro jeden balíček, ale kontrolní součet pro ruletu lze vypočítat až pro 60 otáček?

Na ruletě můžete použít až 60 otočení, abyste využili možnosti řazení a bylo to méně zatěžující. Tímto způsobem, pokud chcete, může být možnost řazení vytvořena jednou a naposledy pro celou sekvenci otáček (spinů).

V karetních hrách je každý balíček dostatečně velký, takže jeden balíček stačí k tomu, aby zabránil zneužití hráčů, například formulování velkého počtu balíčků, které negativně ovlivňují rychlost serveru.

Zpět na otázky

 

Jak funguje kontrola náhodnosti v ruletě, Wheel of Fortune a automatech?

Kontrola náhodnosti pro ruletu, Wheel of Fortune a automaty pracuje stejně jako kontrola náhodnosti pro karetní hry. Nicméně v těchto hrách má kontrola náhodnosti jinou proměnnou. Rozhodujete v nich o počtu otočení (spinů) v sekvenci před spuštěním hry a můžete použít volbu posunu. Pokud chcete, můžete měnit velikost posunu při každém otočení, nebo můžete nechat stejný posun pro celou sekvenci.

Zpět na otázky

 

Co je to kontrolní součet a proč je nutný?

Kontrolní součet je jedinečný podproces, který je vypočítán použitím předem určených matematických operací na zadané údaje (například řada písmen a čísel, které by mohly představovat balíček karet nebo čísla, které padnou v ruletě). Bez ohledu na velikost zadaných dat je kontrolní součet vždy stejné velikosti.

Kontrolní součet se obvykle používá k potvrzení přesnosti při přenosu dat přes komunikační kanály. Používá se v kryptografii jako záruka, že zpráva nebyla změněna.

Kontrola náhodnosti BetVoyager používá k určení kontrolního součtu algoritmus SHA-256.

Zpět na otázky

 

Co znamená algoritmus SHA-256, který kontrola náhodnosti používá?

SHA-256 je algoritmus, který vypočítává kontrolní součty, které se používají v šifrovacích systémech a systémech pro řízení přenosu dat. Algoritmus zaručuje, že i nejmenší změna příchozích dat zcela změní kontrolní součet.

Více informací o algoritmech SHA naleznete na Wikipedii zde:

http://en.wikipedia.org/wiki/SHA_hash_functions

Zpět na otázky

 

Jaké jsou principy, které stojí za myšlenkou Kontroly náhodnosti?

Na počátku Kontroly náhodnosti byla zásada, že počáteční balíček (pro karetní hry) nebo počáteční posloupnost čísel (pro ruletu, Wheel of Fortune a automaty) se nemění. Po počátečním balíčku (nebo sekvenci) je formulován a vypočítán kontrolní součet, který se zobrazí hráči a balíček nebo sekvence se nemění. Hráči mohou zavést dodatečnou náhodnost tím, že sejmou balíček nebo vybírají pořadí balíčku (pro karetní hry) nebo pomocí možnosti posunu pro ruletu, Wheel of Fortune a automaty.

Kontrolní součet se používá v kontrole náhodnosti ze stejného důvodu, který se používá v kryptografii: zaručuje, že počáteční data (balíček karet nebo pořadí čísel) se nemění.

Zpět na otázky

 

Může kasino hrát proti sázce hráče?

To je kategoricky nemožné.

Karetní hry: V karetní hře je balíček formulován dříve, než provedete sázku. Pak není možné měnit balíček, protože používá ke zjištění kontrolního součtu známý veřejně přístupný algoritmus. Jakýkoliv pokus o změnu počátečního balíčku by zcela změnil kontrolní součet a byl by zřejmý i pro hráče, kteří hrají poprvé. Zadruhé máte sami příležitost zvolit si pořadí, ve kterém jsou karty rozdány, přičemž určujete, jak jsou vygenerovány rozdané karty.

Pro ruletu, Wheel of Fortune a automaty: V první řadě můžete formulovat posloupnost čísel, která je mezi 1 a 60 a tato čísla nemohou být změněna během celé sekvence. Je to kvůli algoritmu, který určuje kontrolní součet, a jak je uvedeno výše, všechny nepatrné změny by úplně změnily kontrolní součet. Navíc máte možnost použít volbu posunu, kterou lze změnit pro každé otočení, aby bylo možné zavést dodatečnou náhodnost formulovaných hodnot serveru.

Zpět na otázky

 

Může kasino měnit balíček karet, ze kterého se rozdá hra, kterou prohraji?

To je kategoricky nemožné.

Kasino neví, kolik polí (boxů) budete hrát. Dále, pokud máte pochybnosti o náhodnosti míchání, můžete vybrat pořadí karet, které chcete mít rozdány.

Zpět na otázky

 

Může kasino změnit balíček nebo pořadí čísel (například v ruletě) uprostřed hry?

To je kategoricky nemožné.

Po vytvoření balíčku nebo pořadí čísel získáte kontrolní součet. Na konci hry si můžete potvrdit, zda kontrolní součet, který vám byl dán, odpovídá balíčku nebo pořadí čísel, která byla během hry zobrazena. Pokud by se v průběhu hry změnilo i jedno číslo, kontrolní součet by se změnil tak, že byste si toho okamžitě všimli.

Zpět na otázky

 

Proč bych měl věřit algoritmu, který Kontrola náhodnosti používá k výpočtu kontrolního součtu?

Použití SHA-256 bylo povoleno americkou vládní agenturou National Institute of Standards and Technology.

SHA-256 je požadovaný bezpečný hash algoritmus pro použití v amerických federálních aplikacích, včetně použití jiných kryptografických algoritmů a protokolů, pro ochranu citlivých nezařazených informací.

Zde je několik dalších příkladů, kde se používá algoritmus SHA-256:

Zpět na otázky

 

Glosář

Formulovaný (nebo počáteční) balíček
Balíček, který server zamíchal a kterému je přidělen kontrolní součet, který vidíte na panelu RC v horní části okna
Formulovaná (nebo počáteční) posloupnost čísel
Číslo formulované serverem, které je přiřazeno kontrolnímu součtu, který vidíte na panelu Kontroly náhodnosti v horní části okna
Další náhodnost
Můžete si je představit během hry tak, že sejmete balíček nebo vyberete pořadí karet v karetních hrách nebo v ruletě, kole štěstí a automatech pomocí volby posunutí.
Řídící fráze serveru
Toto je formulováno kasinem pro bezpečnostní účely. Nemá to pro vás žádný význam použití.
Kontrolní součet
Unikátní vlákno, které se vypočítá použitím předem určených matematických operací na zadané údaje. Bez ohledu na velikost zadaných dat je kontrolní součet vždy stejné velikosti.
Sejmutí
Číslo vybrané tak, aby rozdání začínalo kartou, která je okamžitě po ní, zatímco všechny karty před sejmutím jsou přesunuty na konec balíčku.
Výběr pořadí balíčku
Výběr čísel (5, 7, 10, 24) nebo neporušené řady čísel (2-5, 10-15), které se používají k vytvoření nového pořadí karet z počátečního balíčku.
Posun
Číslo, které jste jmenovali, o které se posune číslo formulované serverem, například určuje číslo, které se objeví na otočení (spinu) rulety.
SHA-256
Algoritmus, který určuje kontrolní součty, které se používají v šifrovacích systémech a systémech pro řízení přenosu dat. Algoritmus zaručuje, že i nejmenší změna příchozích dat zcela změní kontrolní součet.
Tato stránka je pouze informativní a nelze ji použít v právních sporech.