Message
OK
Return
Přihlásit
Přihlásit:
Heslo:
PŘIHLÁSIT
REGISTER
Přihlásit se
Change nickname
Please create a nick name!
Nickname:
Vítejte v BetVoyageru!
Vítej na palubě, kámo! u nás v BetVoyageru usilujeme o to, nabídnout vám ty nejlepší funkce ve světě online gamingu.
Vyzkoušet naše speciály No Zero Roulette, jediná ruleta na světě s opravdu stejnými šancemi během hry.
To receive any bonuses you must enter your cell phone number cell phone number.
VKLAD
HRAJTE HNED
BetVoyager Vklad
Please choose a gateway for payment:
Sum in RUB:
Částka minimumálního vkladu je € a maximální vklad je €
UpayCard Username:
Enter Key code {{deposit.formData.token_number}}:
NETELLER E-mail address:
We would like to remind you that you may need to for certain promotions.
Minimální částka vkladu, potřebného k záskání bonusu k vkladu je €25.
Získat bonus (%):
Získat roztočení zdarma ():
Pro vaši informaci, pokud přesouváte peníze pomocí své kreditní/debetní karty, můžete být požádáni o doložení dokumentů, které potvrzují, že jste vlastníkem karty.
VKLAD
ZPRACOVÁVÁ SE ...
loading...
0
VKLAD
loading...
DEPOSIT
Language:
Hry
Fér hra
Propagační nabídky
Pravidla plateb
Generální pravidla her
Hráčská příručka
Support

Kontrola náhodnosti pro automaty

Následující tabulka obsahuje stručný popis herních automatů v kasinu:

Tabulka 1. Charakteristika automatů

Automat Množství válců Množství symbolů na každém válci Nákres válců
Fortune Bell 3 20 Zobrazit
Reel 1 Reel 2 Reel 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seven Wonders of the World 3 26 Zobrazit
Reel 1 Reel 2 Reel 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 
Casino 5 30 Zobrazit
Reel 1 Reel 2 Reel 3 Reel 4 Reel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sea Journey 5 25 Zobrazit
Reel 1 Reel 2 Reel 3 Reel 4 Reel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Airplanes 5 30 Zobrazit
Reel 1 Reel 2 Reel 3 Reel 4 Reel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Refrigerator 5 36 Zobrazit
Reel 1 Reel 2 Reel 3 Reel 4 Reel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Rush4Cash 5 36 Zobrazit
Reel 1 Reel 2 Reel 3 Reel 4 Reel 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Hra s Kontrolou náhodnosti se provádí během řady po sobě následujících zatočení a délka série může být určena samotným hráčem. Náhodná sekvence čísel definuje symboly, na kterých se při každém zatočení válečky zastaví, a tato sekvence se vytvoří před začátkem série. Hráč může před každým pravidelným zatočením měnit "plánovaná" čísla definováním tzv. "Korekčních posunů".

Používané rozhraní se podobá tomu použitému v ruletě a Wheel of Fortune. Po spuštění relace hry se automaticky vytvoří první náhodná sekvence čísel. Ve výchozím nastavení se délka příslušné série zatočení rovná 10. Hra s Kontrolou náhodnosti se provádí pomocí panelu, který se nachází v horní části okna hry: Pro 3válcové automaty vypadá takto:

Panel pro 5 válcové automaty je podobný, kromě toho, že pole 5, určené pro korekční posun obsahuje 5 prvků, nikoliv 3:

Tlačítko 1 slouží k získání referenčních informací. V poli 3 hráč vidí kontrolní součet pořadí, vypočtený podle algoritmu SHA-256. Použitím tlačítka 2 lze tento kontrolní součet zkopírovat do schránky. V poli 6 je znázorněna délka řady zatočení. Pokud hráč chce, může v tomto poli uvést jinou délku. Délka musí být v rozmezí od 1 do 60. Když hráč označí novou délku, tlačítko 7 se stává aktivní:

Pro vytvoření náhodného pořadí čísel s novou délkou musí hráč stisknout toto tlačítko. Kontrolní součet této sekvence se objeví v poli 3, zatímco tlačítko 7 již nebude aktivní:

Po každém zatočení série se číslo v poli 6 snižuje o 1. Tímto způsobem se v tomto poli zobrazí počet zbývajících roztočení série. V tomto okamžiku se tlačítko 7 opět aktivuje, ale jeho stav se změní z New na End:

Pokud hráč chce, může toto tlačítko stisknout, aby zrušil aktuální sérii otočení před použitím všech otočení. Může to udělat v každém okamžiku série.

Když je řada roztočení dokončena (nebo pokud hráč přerušil sérii), automaticky se vytvoří další náhodná sekvence čísel. Délka této série bude stejná jako předchozí. Stejně jako předtím hráč může určit novou délku série a pokračovat ve hře pomocí příslušné náhodné sekvence. V tomto okamžiku může hráč pomocí tlačítka 4 zkontrolovat výsledky právě skončené série. Otevře se nové okno, kde může hráč zobrazit informace o celé sekvenci čísel, která byla dříve vytvořena. Tato informace se zobrazí jako textový řádek. Vezměte si jako příklad, že hráč bude hrát 5 válcový automat Refrigerator. Předpokládejme, že se série skládá z deseti zatočení.

Válce: 1-29 28 20 1 36, 2-6 32 14 33 29, 3-31 12 21 11 25, 4-27 30 2 8 18, 5-9 18 32 33 20, 6-28 9 25 22 13, 7-2 35 6 12 9, 8-9 28 15 32 35, 9-15 1 36 31 18, 10-4 33 21 32 20;
Klíčové slovo serveru: ECHhgLj54dNNsihygSFVaw2uigdhEs1V

Sekvence končí klíčovým slovem serveru. Následně existuje náhodná klíčová fráze, kterou tvoří server pro bezpečnost kasin. Ve slovním vyjádření válců jsou počty otáčení označeny (od 1 do 10) a za každým takovým číslem následuje pět čísel, které odpovídají číslům indexu symbolů na rozvržení pěti válců. Jakmile se válce zastaví, symboly s těmito čísly se objeví (zleva doprava) na středové čáře v poli pro zobrazení automatů. Ve výše uvedeném příkladu bude po prvním zatočení centrální čára obsazena symboly, které odpovídají číslům 29, 28, 20, 1, 36. Použitím Tabulky 1 a nákresu válce mají tyto symboly následující vzhled:

Horní řádek v poli zobrazení bude obsazeno symboly s předchozími čísly. Každý válec automatu Refrigerator má 36 znaků. Vzhledem k tomu, že jsou válce smyčky, budou to čísla 28, 27, 19, 36, 35. Symboly s čísly 30, 29, 21, 2, 1 budou na spodním řádku. Zobrazovací pole bude vypadat následovně:

Před každým pravidelným zatočením může hráč měnit čísla symbolů, na kterých se mají válce zastavit. Chcete-li tak učinit, měl by hráč použít pole 5 a definovat posuny pomocí čísel od 0 do N-1, přičemž N je celkový počet symbolů na válci. Každý válec má odpovídající posun, který se používá pro opravu "plánovaného" čísla symbolu. Skutečné číslo, na kterém se válec zastaví, se vypočítá následujícím způsobem: posun se přidá k číslu z náhodného pořadí. Je-li tento součet vyšší než N, odečte se od součtu N.

Vraťme se k příkladu automatu Refrigerator. Předpokládá se, že se válce po prvním zatočení zastaví na číslech 29, 28, 20, 1, 36. Předpokládejme však, že hráč definoval posuny 3, 35, 10, 35, 1. Protože N = 36, válce by se zastavily u symbolů s čísly 32, 27, 30, 36, 1. Po každém roztočení je možné měnit korekční změny.

Když hráč ověří výsledky, měl by zajistit, aby sekvence čísel přísně odpovídala symbolům, na kterých se válce zastavily během série otočení. To znamená, že si tyto body musí zapamatovat nebo zapsat. Potom kliknutím na tlačítko "Calculate Checksum" může hráč vidět kontrolní součet výše uvedených textových informací. Hráč nyní může tento kontrolní součet porovnat s kontrolním součtem, který získal na začátku hry, když vznikla náhodná sekvence čísel. Skutečnost, že tyto dvě částky odpovídají, dokazuje, že hra používala stejná čísla, která byla vytvořena na začátku.

Pokud hráč chce, může zobrazit informace o všech sekvencích čísel, které byly vytvořeny během aktuální hry. Může je procházet pomocí tlačítek "Previous" a "Next".

Když chce hráč ukončit hru a stisknout tlačítko Exit, relace hry bude uzavřena a pokud by sekvence čísel nebyla dokončena, ztratí se všechna data. Pokud chce hráč pokračovat ve hře v této konkrétní sekvenci, měl by uzavřít relaci pomocí standardního způsobu zavření okna (tlačítkem zavření v pravém horním rohu). Když pak obnoví relaci, může pokračovat ve hře v předchozí sekvenci.

Dvojitá hra (Double game)

Double game se může skládat z několika kol. V každém kole se hráč pokusí odhadnout, který symbol se zobrazí na obrazovce. Tento symbol definuje výsledek kola: hráč vyhrává nebo prohrává. Symboly, účastnící se této hry jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 2. Symboly ve dvojité hře

Automaty Kód symbolu
 
1
2
3
4
Casino
A♥
A♦
A♣
A♠
Sea Journey
A♥
A♦
A♣
A♠
Airplanes
A♥
A♦
A♣
A♠
Refrigerator
Rush4Cash

Sekvence symbolů, definující výsledky všech možných kol, je vytvořena předem, v okamžiku, kdy se zobrazí herní okno dvojité hry, když hráč stiskne tlačítko "Double". Konkrétně je to okamžik, kdy je vytvořena náhodná sekvence, složená z různých kódů symbolů. Tyto kódy se pohybují od 1 do 4 a jsou uvedeny v tabulce 2

Maximální výhra v Double game je omezená, a proto je omezen možný počet kol a tím i délka sekvence. U každého automatu se sekvence skládá vždy ze 16 prvků. Ve okně dvojité hry má při ovládání náhodnosti hráč stejné rozhraní, které se používá v karetních hrách. Na panelu v horní části okna může hráč vidět kontrolní součet sekvence symbolů, vypočtený podle algoritmu SHA-256. V tomto systému existuje řada 16 symbolů, které lze modifikovat, stejně jako balíček karet v karetních kasinových hrách. Jinými slovy, hráč může změnit pořadí, ve kterém jsou symboly v sekvenci nastaveny. Stejné mechanismy jako v karetních hrách se používají buď sejmutí sekvence, nebo přeskupování symbolů. Upozorňujeme, že tyto mechanismy jsou možné pouze před začátkem prvního kola.

Po dokončení dvojité hry se hráč vrátí do hlavního hracího okna. Výsledky uzavřené hry mohou být ověřeny dvěma způsoby.

1. Ověření po dokončení aktuální série zatočení (pamatujte na to, že hráč může kdykoliv přerušit sérii). Ve spodní části okna, které se otevře, když hráč analyzuje výsledky, uvidí jeden nebo více odkazů, které se zobrazují jako Double game.

Každá dvojitá hra prováděná během série, má vlastní odkaz. Pokud hráč klikne na požadovaný odkaz, otevře se nové okno, kde uvidí sekvenci symbolů, která byla použita během dvojité hry. Může se jednat například o následující:

Sekvence dvojité hrye: 1, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 2;
Klíčové slovo serveru: KpNKlB7GVlWuVxdyUR6TKEhYf74AmhnE

Ve slovním vyjádření sekvence pro dvojitou hru je uvedeno 16 kódů symbolů, které se zúčastnily hry. Hráč vypočítá kontrolní součet sekvence a porovná jej s kontrolou součtu dvojité hry. Skutečnost, že tyto dvě částky odpovídají, dokazuje, že hra byla provedena podle plánovaného scénáře.

Ve spodní části okna jsou další informace. Hráč bude schopen vidět grafické znázornění symbolů jak v počáteční, tak v upravené sekvenci, vytvořené v důsledku sejmutí nebo přeskupování symbolů. Za prvé, hráč se může ujistit, že sekvence byla správně upravena. Za druhé, hráč může ověřit, zda pořadí, ve kterém jsou symboly uvedené v prováděné hře, odpovídá jejich umístění v upravené sekvenci. K tomu si musí zapamatovat nebo zapsat symboly, které byly během hry použity.

2. Ověření během další dvojité hry. Toto lze provést pomocí tlačítka "Check results", které je umístěno na panelu v horní části herního okna. Otevře se nové okno s údaji, které hráč potřebuje k ověření výsledků. Struktura okna je stejná, jako v předchozím odstavci. V tomto okně může hráč zobrazit informace o všech dvojitých hrách, které byly provedeny v aktuální hře. Může je procházet pomocí tlačítek "Previous" a "Next".

Bonusová hra

Automaty Casino a Refrifgerator obsahují bonusovou hru s volnými zatočeními (Free Spin) a kontrola náhodnosti se nijak neliší od hry v normální hře. Nicméně automat Rush4Cash obsahuje další bonusovou hru, nazvanou "Bank Visit". Před hráčem je 12 bezpečnostních schránek a hráč se snaží odhadnout, která z nich obsahuje bonus. Obsahy schránek jsou definovány symboly, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 3. Symboly v bonusové hře

Symbol Kód symbolu Počet symbolů Komentář
-1 1 Přeruší bonusovou hru
0 6 Žádný bonus
1 1 Jednoduchá výplata
2 1 Dvojnásobná výplata
3 1 Trojnásobná výplata
4 1 Čtyřnásobná výplata
5 1 Pětinásobná výplata

Sekvence symbolů, definující obsahy schránek, je vytvořena předem – v okamžiku, kdy začíná bonusová hra. Konkrétně je to okamžik, kdy je vytvořena náhodná sekvence, sestávající z 12 kódů symbolů. Tyto kódy se pohybují od -1 do 5 a jsou uvedeny v tabulce 3. Počet různých symbolů, které se vyskytují v sekvenci, je také zobrazen v této tabulce.

Kontrola náhodnosti se provádí pomocí stejného schématu, který se používá pro Double game. Když hráč ověří výsledky, může vidět řadu symbolů, které byly použity v bonusové hře. Může se například jednat o následující:

Schránky: -1, 1, 5, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4;
Klíčové slovo serveru: 3XHMILvZcxcUwUmGvBtOCM3HVP11AZv1

Bezpečnostní schránky, které odpovídají této sekvenci, jsou následující:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tato stránka je pouze informativní a nelze ji použít v právních sporech.