Message
OK
Return
Přihlásit
Přihlásit:
Heslo:
PŘIHLÁSIT
REGISTER
Přihlásit se
Change nickname
Please create a nick name!
Nickname:
Vítejte v BetVoyageru!
Vítej na palubě, kámo! u nás v BetVoyageru usilujeme o to, nabídnout vám ty nejlepší funkce ve světě online gamingu.
Vyzkoušet naše speciály No Zero Roulette, jediná ruleta na světě s opravdu stejnými šancemi během hry.
To receive any bonuses you must enter your cell phone number cell phone number.
VKLAD
HRAJTE HNED
BetVoyager Vklad
Please choose a gateway for payment:
Sum in RUB:
Částka minimumálního vkladu je € a maximální vklad je €
UpayCard Username:
Enter Key code {{deposit.formData.token_number}}:
NETELLER E-mail address:
We would like to remind you that you may need to for certain promotions.
Minimální částka vkladu, potřebného k záskání bonusu k vkladu je €25.
Získat bonus (%):
Získat roztočení zdarma ():
Pro vaši informaci, pokud přesouváte peníze pomocí své kreditní/debetní karty, můžete být požádáni o doložení dokumentů, které potvrzují, že jste vlastníkem karty.
VKLAD
ZPRACOVÁVÁ SE ...
loading...
0
VKLAD
loading...
DEPOSIT
Language:
Hry
Fér hra
Propagační nabídky
Pravidla plateb
Generální pravidla her
Hráčská příručka
Support

Kontrola náhodnosti pro Video poker

Při hraní video pokeru při hraní s kontrolou náhodnosti se používá stejné rozhraní, jaké je používané v karetních hrách. Bez ohledu na počet her ve hře se před každým rozdáním vytvoří pouze jeden náhodně zamíchaný balíček. Na panelu, který je umístěn v horní části okna, může hráč vidět kontrolní součet příslušné textové posloupnosti, vypočítané podle algoritmu SHA-256. Poté může hráč změnit balíček a začít s rozdáváním. K dispozici je stejný druh úprav, které lze použít v karetních hrách: snímání balíčku a přeskupování karet.

Při kontrole náhodnosti pro video poker je do textové sekvence zahrnuto velké množství informací, kromě počátečního balíčku. Tyto informace jsou vytvářeny předem na serveru a jsou použity v průběhu hry. Hráč vidí tuto sekvenci v novém okně, které se otevře, když chce po ukončení hry analyzovat výsledky. Zvažme konkrétní příklad textové posloupnosti, kterou hráč může vidět při hraní hry Double Joker:

Balíček: 8c, 7s, 10s, 6c, Qd, 3h, Js, 7c, 2h, Qh, Ac, Ks, Jc, 4s, Qs, Ad, Kh, Kc, Jd, Joker, 2c, 8d, 3s, 5d, 4h, Ah, Jh, 6s, 8s, 10c, Kd, 3d, Qc, 5c, 6h, 2s, 8h, As, 7d, 9s, 4d, 10h, 4c, 3c, 9d, Joker, 5h, 2d, 7h, 9c, 10d, 5s, 9h, 6d;
Ostatní rozdání: 2-19 39 26 43 25, 3-32 54 9 30 41, 4-14 9 39 21 33, 5-53 27 20 31 15, 6-22 48 12 28 24, 7-9 31 11 8 30, 8-26 16 30 18 46, 9-8 53 6 10 34, 10-9 54 6 26 43, 11-25 18 44 34 47, 12-31 50 22 32 30, 13-29 27 36 34 12, 14-40 52 9 53 15, 15-24 29 53 46 41, 16-17 30 19 36 15, 17-18 24 42 27 20, 18-6 48 15 42 28, 19-23 20 11 9 31, 20-38 7 12 25 48, 21-36 23 20 46 11, 22-13 46 22 19 50, 23-7 18 10 21 16, 24-8 19 46 53 28, 25-16 22 21 13 24, 26-47 54 17 27 23, 27-19 49 54 24 53, 28-6 32 46 12 53, 29-46 41 36 11 16, 30-35 27 11 44 24, 31-33 16 43 23 42, 32-29 13 7 37 15, 33-48 8 37 19 7, 34-17 9 27 35 30, 35-13 50 52 25 18, 36-11 12 51 20 14, 37-45 10 27 42 39, 38-7 49 17 29 22, 39-26 21 43 6 18, 40-21 14 30 29 15, 41-14 53 47 49 34, 42-26 51 42 21 31, 43-28 54 27 48 34, 44-54 47 10 8 21, 45-16 23 47 25 34, 46-13 28 25 18 31, 47-18 44 17 50 33, 48-40 39 34 36 11, 49-24 25 17 44 13, 50-54 50 38 28 46;
Klíčové slovo serveru: j9PSwCXWkpVg8vpElGwH8v9vVivK1RLs

Stejně jako u karetních her, ve slovním vyjádřením balíčku jsou uvedeny všechny karty z původního balíčku. Písmena A, K, Q, J jsou používána k označení obrázkových karet (Eso, Král, Dáma a Spodek) a písmena s, h, d, c označují barvy (piky, srdce, káry a kříže). Sekvence končí klíčovým slovem serveru a náhodnou klíčovou frází, kterou tvoří server pro bezpečnost kasina.

Podívejme se na způsob, jakým se rozdání řídí. Ve hře se používá modifikovaný balíček, vytvořený v důsledku snímání nebo přeskupování karet. Prvních pět karet z tohoto balíčku (s čísly 1-5) je rozděleno do ruky hráče a zobrazeno ve spodní části herního okna. Pokud chce hráč vyměnit karty, budou použity běžné karty z balíčku – maximálně pět karet (počínaje 6. kartou). Například pokud hráč vymění 3 karty, dostane karty 6-8 nebo pokud vymění 5 karet, dostane karty 6-10.

Výměna karet pro zbývající hráče, které se účastní hry, se provádí na základě údajů, které server vytvořil předem a jsou uspořádány v textové posloupnosti po zadání dalších slov. Zde jsou uvedena čísla zbývajících her (od 2 do 50, protože 1 je vyhrazeno pro hlavní hru) a po každém čísle hry je pět čísel, které odpovídají kartám z upraveného balíčku. Během výměny ve výše uvedeném příkladu se v druhé hře používají karty s čísly 19, 39, 26, 43, 25, ve třetí hře se používají karty s čísly 32, 54, 9, 30, 41 atd. Čísla karet se pohybují v rozmezí 6 až 54 a jsou generována náhodně (podle pravidel hry byly karty 1 až 5 rozděleny do každé hry, jelikož ve hře Double Joker je v balíčku 54 karet. Pokud jde o číslování her, je použit přirozený způsob: všechny hry, s výjimkou té hlavní, jsou vyjmenovány zleva doprava a shora dolů. Vezměte prosím na vědomí, že množství her, které hráč zvolí v reálné hře, není v okamžiku, kdy jsou vytvořeny informace, znám. Proto je vždy vytvořena sekvence textu, která umožňuje maximální počet her - 50.

Stejně jako u karetních her se analýza právě dokončeného kola provádí ve zvláštním okně, kde hráč může vidět výše uvedenou textovou posloupnost. Hráč vypočítá kontrolní součet sekvence a porovná jej s kontrolním součtem, který byl získán na začátku hry. Skutečnost, že tyto dvě částky odpovídají, dokazuje, že hra byla provedena podle plánovaného scénáře.

Ve spodní části okna jsou další informace. Hráč si může prohlédnout grafický obrázek počátečního balíčku, stejně jako upravený balíček, který byl vytvořen sejmutím nebo přeskupením balíčku. Hráč také vidí pět karet, určených pro výměnu v každé z 50 her. Nejprve může hráč potvrdit, že byl balíček správně změněn. Za druhé, může zkontrolovat, zda pořadí karet v předchozí hře odpovídalo jejich umístění v upraveném balíčku. Aby to bylo možné, musí si hráč vzpomenout nebo zapsat pořadí rozdaných karet během hry.

Na začátku hry již byla vygenerována textová sekvence, která popisuje scénář prvního rozdání a hráč může vidět svůj kontrolní součet v panelu Kontroly náhodnosti v horní části herního okna. Po stisknutí tlačítka "Deal" a následně tlačítka Change se zobrazí kontrolní součet, který odpovídá novému běžnému rozdání. Současná hra však ještě není dokončena: pokud hráč vyhraje, může spustit Dvojitou hru.

Dvojitá hra (Double game)

Dvojitá hra se může skládat z několika kol. V každém kole se hráč pokusí odhadnout barvu další karty. Na obrazovce se objeví Eso a jeho barva určuje, zda hráč vyhrál nebo prohrál. Balíček, sestávající se z es, který definuje výsledky všech možných kol, je vytvořen předem v okamžiku, kdy se objeví herní okno Dvojité hry, když hráč stiskne tlačítko "Double". Konkrétně je to okamžik, kdy je vytvořena náhodná sekvence, sestávající z odpovídajících číselných kódů:

Číselný kód
1
2
3
4
Eso
A♥
A♦
A♣
A♠

Maximální výhra je ve dvojité hře omezena, a proto je omezený možný počet kol a tím i počet Es v balíčku. Balíček se vždy skládá ze 16 es.

V okně Dvojité hry při kontrole náhodnosti vidí hráč stejné rozhraní, které se používá v hlavním okně hry. Na panelu v horní části okna může hráč vidět kontrolní součet, který odpovídá vytvořenému balíčku. Balíček lze upravit pomocí stejných mechanismů, jako v karetních hrách: buď sejmutí balíčku, nebo přeskupování karet. Upozorňujeme, že tyto mechanismy jsou možné pouze před začátkem prvního kola.

Po dokončení dvojité hry se hráč vrátí do hlavního hracího okna. Pokud nyní otevře okno pro ověření výsledků, kromě informací o provedené transakci uvidí i sekvenci kódů, která byla použita během dvojité hry. Může se například jednat o následující:

Sekvence pro dvojitou hru: 1, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 2;
Klíčové slovo serveru: KpNKlB7GVlWuVxdyUR6TKEhYf74AmhnE

Ve slovním vyjádření sekvence pro dvojitou hru je uvedeno 16 kódů pro Esa, která se zúčastnila hry. Hráč vypočítá kontrolní součet sekvence a porovná jej s kontrolou součtu dvojité hry. Skutečnost, že tyto dvě částky odpovídají, dokazuje, že hra byla provedena podle plánovaného scénáře.

Kromě toho bude hráč moci vidět grafický obraz es jak v původním, tak v upraveném balíčku. Ujistěte se, že balíček byl správně upraven a že pořadí es v prováděné hře odpovídá jejich umístění v upraveném balíčku. Za tímto účelem si musí hráč zapamatovat, nebo si zapsat barvy Es, která byla během hry použita.

Pokud se hráč rozhodne zůstat ve okně dvojité hry, může zkontrolovat výsledky. Otevře se nové okno s údaji o právě ukončené dvojité hře. V tomto okně může hráč během aktuální hry zobrazit informace o všech dvojitých hrách. Může je procházet pomocí tlačítek "Previous" a "Next".

Tato stránka je pouze informativní a nelze ji použít v právních sporech.