Message
OK
Return
Přihlásit
Přihlásit:
Heslo:
PŘIHLÁSIT
REGISTER
Přihlásit se
Change nickname
Please create a nick name!
Nickname:
Vítejte v BetVoyageru!
Vítej na palubě, kámo! u nás v BetVoyageru usilujeme o to, nabídnout vám ty nejlepší funkce ve světě online gamingu.
Vyzkoušet naše speciály No Zero Roulette, jediná ruleta na světě s opravdu stejnými šancemi během hry.
To receive any bonuses you must enter your cell phone number cell phone number.
VKLAD
HRAJTE HNED
BetVoyager Vklad
Please choose a gateway for payment:
Sum in RUB:
Částka minimumálního vkladu je € a maximální vklad je €
UpayCard Username:
Enter Key code {{deposit.formData.token_number}}:
NETELLER E-mail address:
We would like to remind you that you may need to for certain promotions.
Minimální částka vkladu, potřebného k záskání bonusu k vkladu je €25.
Získat bonus (%):
Získat roztočení zdarma ():
Pro vaši informaci, pokud přesouváte peníze pomocí své kreditní/debetní karty, můžete být požádáni o doložení dokumentů, které potvrzují, že jste vlastníkem karty.
VKLAD
ZPRACOVÁVÁ SE ...
loading...
0
VKLAD
loading...
DEPOSIT
Language:
Hry
Fér hra
Propagační nabídky
Pravidla plateb
Generální pravidla her
Hráčská příručka
Support

Kontrola náhodnosti pro Ruletu a Wheel of Fortune

Kontrola náhodnosti na ruletě s jednou nulou (European)

Hra s Kontrolou náhodnosti se provádí během řady po sobě následujících hodů a délka série může být určena samotným hráčem. Náhodná sekvence čísel je vytvořena před začátkem série. Tato čísla se pohybují od 0 do 36 a odpovídají číslům, na kterých má kulička přistát. Hráč může před každým pravidelným roztočením měnit "plánované" číslo definováním tzv. „korekčního posunu“.

Po spuštění relace hry se automaticky vytvoří první náhodná sekvence čísel. Ve výchozím nastavení se tato sekvence skládá z 10 čísel, takže délka příslušné série vypuštění (spinů) se rovná 10. Hra s Kontrolou náhodnosti se provádí pomocí panelu, který se nachází v horní části okna hry: Stačí kliknout na ovládací prvek Náhodnosti (Randomness), abyste viděli tento panel:

Tlačítko 1 slouží k získání referenčních informací. V poli 3 hráč vidí kontrolní součet pořadí, vypočtený podle algoritmu SHA-256. Použitím tlačítka 2 lze tento kontrolní součet zkopírovat do schránky. V poli 6 je znázorněna délka řady zatočení (spinů). Pokud hráč chce, může v tomto poli uvést jinou délku. Délka musí být v rozmezí od 1 do 60.Když hráč označí novou délku, tlačítko 7 se stává aktivní:

Pro vytvoření náhodného pořadí čísel s novou délkou musí hráč stisknout toto tlačítko. Kontrolní součet této sekvence se objeví v poli 3, zatímco tlačítko 7 již nebude aktivní:

Po každém spinu série se číslo v poli 6 snižuje o 1. Tímto způsobem se v tomto poli zobrazí počet zbývajících spinů série. V tomto okamžiku se tlačítko 7 opět aktivuje, ale jeho stav se změní z New na End:

Pokud hráč chce, může stisknout toto tlačítko, aby zrušil aktuální řadu hodů před použitím všech hodů. Může to udělat v každém okamžiku série.

Před každým pravidelným spinem může hráč změnit číslo v pořadí, které na ruletě padne. Za tímto účelem hráč používá pole 5 pro definici posunu – čísla v rozmezí od 0 do 199. Tento posun se používá pro opravu "plánovaného" čísla. Znamená to, že číslo, které v ruletě padne v současném točení (0-36), se vypočítá následujícím způsobem: posun se přidá k číslu z náhodného pořadí. Je-li tento součet vyšší než 200, odečte se od součtu 200.

Příklad. Náhodná sekvence čísel je: 10, 15, 20, 36, 25.Posuny definované hráčem jsou následující: 25, 30, 18, 36, 12. Kulička na ruletě se pak zastaví u sektorů s následujícími čísly: 35, 8, 1, 35, 0.

Když je řada hodů dokončena (nebo pokud hráč přerušil sérii), automaticky se vytvoří další náhodná sekvence čísel. Délka této série bude stejná jako předchozí. Stejně jako předtím hráč může určit novou délku série a pokračovat ve hře pomocí příslušné náhodné sekvence. V tomto okamžiku může hráč pomocí tlačítka 4 kontrolovat výsledky právě skončené série. Otevře se nové okno, kde hráč může zobrazit informace o celé sekvenci dříve vytvořených čísel. Nyní může potvrdit, že pokud jde o posun, striktně odpovídá číslům, která padla v ruletě (to znamená, že si hráč musí tyto čísla zapamatovat nebo zapsat). Informace o sekvenci se zobrazují jako textový řádek, například:

Spiny: 11, 1, 21, 9, 4, 36, 28, 0, 15, 15;
Klíčové slovo serveru: G9oLdQNNjO3pkHX7oNZNp5NsnuTHOW1r

V tomto písemném vyjádření hráč najde čísla, která by měla vypadat v ruletě (aniž by se vzal v úvahu korekční posun). V klíčovém slově na serveru existuje klíčová fráze, kterou tvoří server pro bezpečnost kasina.

Kliknutím na tlačítko "Calculate checksum" zobrazí hráč kontrolní součet výše uvedených textových informací. Hráč pak může porovnat kontrolní součet s tím, přijatým na začátku hry, kdy byla vytvořena náhodná sekvence čísel. Skutečnost, že tyto dvě částky odpovídají, dokazuje, že hra používala stejná čísla, která byla vytvořena na začátku.

Pokud hráč chce, může zobrazit informace o všech sekvencích čísel, které byly vytvořeny během aktuální hry. Může je procházet pomocí tlačítek "Previous" a "Next".

Když chce hráč ukončit hru a stisknout tlačítko Exit, relace hry bude uzavřena a pokud by sekvence čísel nebyla dokončena, ztratí se všechna data. Pokud chce hráč pokračovat ve hře v této konkrétní sekvencí, měl by uzavřít relaci pomocí standardního způsobu zavření okna (tlačítkem zavření v pravém horním rohu). Když pak obnoví relaci, může pokračovat ve hře v předchozí sekvenci.

Charakteristické rysy kontroly náhodnosti v American Roulette

Dvojitá nula (00) se rovná 37. Předem vytvořená čísla z náhodně seřazené sekvence se pohybují od 0 do 37. Změna, zvolená hráčem pro opravu "plánovaného" čísla je ve stejném rozsahu. Výpočet čísla, které padne v daném spinu (0-37), se provádí následujícím způsobem: posun se přidá k číslu z náhodného pořadí. Je-li tato částka vyšší než 37, odečte se od součtu 38.

Příklad. Náhodná sekvence čísel je: 10, 15, 20, 00 (37), 25.Posuny, definované hráčem jsou následující: 25, 30, 18, 2, 12. Na ruletě padnou následující čísla: 35, 7, 0, 1, 00 (37).

Charakteristické rysy kontroly náhodnosti v Multiball Roulette a Roulette Express

Tyto hry jsou založeny na evropské ruletě, ale v každém spinu mohou padnout tři různá čísla. Proto není v náhodném pořadí jedno, ale tři čísla na jeden spin, které se vytvoří před začátkem série. Všechna čísla se pohybují od 0 do 36. Když hráč zkontroluje výsledky dokončené série, informace o sekvenci se zobrazí jako textový řádek. Zde je příklad série deseti hodů:

Spiny: 1-3 15 28, 2-24 5 17, 3-14 16 2, 4-36 0 6, 5-12 5 23, 6-24 23 5, 7-11 2 4, 8-34 3 35, 9-0 10 35, 10-24 7 9;
Klíčové slovo serveru: 2574FSpirSHCCKat6TGBRY7wvSxMuRIE

Jsou zde uvedena čísla spinů (od 1 do 10) a u každého čísla spinu existují tři různá čísla, která by měla v tomto spinu padnout (bez ohledu na korekční posun). Jako obvykle textový řádek končí náhodnou klíčovou frází, která je potřebná pro bezpečnost kasina.

Vezměte prosím na vědomí, že skutečné množství kuliček, které hráč zvolí ve hře Multiball Roulette, není v okamžiku, kdy je vytvořena sekvence, známo. Proto je vždy vytvořen textový řádek, který umožňuje maximální množství kuliček - 3.

Před každým pravidelným spinem může hráč definovat korekční posun – číslo od 0 do 36. Tento posun je pouze jeden; Je to společný posun pro všechna tři čísla, používaná v náhodném pořadí. Společný posun je zapotřebí: podle herních pravidel musí všechny kuličky přistát v různých sektorech na ruletovém kole.

Vraťme se k výše uvedenému příkladu. Předpokládá se, že při prvním spuštění padnou čísla 3, 15 a 28. Předpokládejme však, že hráč definoval posun o 10. V této situaci se na ruletě objeví další čísla - 13, 25 a 1. Tato čísla jsou vypočítána stejným způsobem, jako v European Roulette. Po každém spinu lze korekční posun změnit. Před druhým spinem může být zadán například posun, rovný 20. Namísto "plánovaných" čísel 24, 5 a 17 se na ruletě objeví čísla 7, 25 a 0.

Charakteristické rysy řízení náhodnosti v No Zero Roulette

Z ruletového kola Europen Roulette byla odstraněna nula. Předem vytvořená čísla z náhodného pořadí se pohybují od 1 do 36. Změna, zvolená hráčem k opravě "plánovaného" čísla, se může pohybovat od 0 do 35. Výpočet čísla, které padne v daném spinu (1-36), se provádí následujícím způsobem: posun se přidá k číslu z náhodného pořadí. Je-li tato částka vyšší než 36, odečte se od součtu 36.

Příklad. Náhodná sekvence čísel je: 10, 15, 20, 36, 25. Posuny, definované hráčem, jsou následující: 25, 30, 18, 35, 12. Na ruletě padnou následující čísla: 35, 9, 2, 35, 1.

Charakteristické rysy kontroly náhodnosti v ruletách bez nuly No Zero Multiball Roulette a No Zero Roulette Express

Ovládání náhodnosti v těchto hrách je velmi podobné tomu, který se používá v ruletách Multiball Roulette a Roulette Express. Nicméně, tyto hry jsou založeny spíše na No Zero Roulette, než na European Roulette. Proto se všechna čísla z předem vytvořené náhodné sekvence pohybují od 1 do 36 (místo od 0 do 36). Korekční posun, vybraný hráčem, se může pohybovat od 0 do 35. Čísla, která se zobrazí po aplikování hráčova korekčního posunu, se vypočítají stejným způsobem, jako v No Zero Roulette.

Příklad. Tři "plánovaná" čísla v klasickém spinu jsou následující: 26, 27, 36. Hráč definuje posun o 10. Na ruletovém kole padnou následující čísla: 36, 1, 10.

Charakteristické rysy řízení náhodnosti ve hře Wheel of Fortune

Kolo štěstí Wheel of Fortune má 49 sektorů, srovnaných podle čísel od 1 do 49. Nákres kola je možné vidět zde. Pro pohodlí hráčů jsou čísla, která odpovídají sektorům, zapsána na vnitřní straně kola.

Předem vytvořená čísla z náhodné sekvence se pohybují v rozmezí od 1 do 49 a odpovídají sektorům, na kterých má být kolo zastaveno. Posun, zvolený hráčem pro opravu "plánovaného" čísla se může lišit od 0 do 48. Číslo, na kterém se kolo zastaví při současném spinu (1-49), se vypočte následujícím způsobem: posun se přidá k číslu z náhodného pořadí. Je-li tento součet vyšší než 49, odečte se od součtu 49..

Příklad. Náhodná sekvence čísel je: 10, 15, 20, 36, 26. Posuny, definované hráčem, jsou následující: 25, 30, 38, 36, 24. Kolo se zastaví u sektorů s následujícími čísly: 35, 45, 9, 23, 1.

Tato stránka je pouze informativní a nelze ji použít v právních sporech.